– Det handler om å kartlegge interessene til den enkelte slik at vi kan gi råd om utdanning og arbeid. Samtidig gir vi råd til hvordan man skal skrive jobbsøknad og CV, og råd til jobbintervjuet, sier karrieresenterleder Karriere Møre og Romsdal, Hilde Meringdal.

Det er kanskje ikke så mange som vet om dette gratistilbudet alle innbyggerne i fylket har. Det handler om veiledning om den delen av livet som har med utdannelse og yrkesliv å gjøre. Hos en karriereveileder kan man få hjelp og råd enten man er i ferd med å bli student, og ønsker en reflektert samtale om interessene og valgene sine. Eller man har en jobb, men ønsker å kartlegge mulighetene for bedre å nyttegjøre den kompetansen man sitter inne med. Det er kort ventetid for samtale og det er fire lokale karriereveiledere som kjenner Sunndal og på Tingvoll.

Halvparten av dem som bruker tilbudet er i permisjon eller på jobbsøking, og den andre halvparten er allerede i jobb. Ungdom som står foran utdanningsvalget er godt representert.

Man trenger ingen henvisning for å få en time hos en karriereveileder. Det ordner man selv ved å bestille time på mrfylke.no/utdanning-og-karriere/karriere-moere-og-romsdal. Ordningen er gratis, og det er kort ventetid.

– Vi kan hjelpe å finne en ny retning for å være der man trives best og kan bruke kvalifikasjonene sine, sier Meringdal.

Veiledningssamtalene er både fortrolige og konfidensielle, og karrieresenteret rapporterer ikke til noen, verken NAV eller arbeidsgivere. Veilederne har taushetsplikt. De fleste samtaler skjer på kontoret til veilederen, men kan også foregå på teams eller telefon.

– Hit kan man trygt komme å snakke om karrieren sin om man har gått seg litt fast, eller må skifte jobb. Det handler mye om å reflekterer over egen situasjon med veileder om å få et nytt tankemønster, sier seksjonsleder i kompetanse- og næringsavdelinga i fylket, Rose Mari Skarset.

En av karriereveilederne er Åse Torill Solli. Hun forteller at dette også er et godt tilbud som skolene kan benytte seg av.

– Dette passer også godt for elever i den videregående skolen som er i ferd med å velge utdannelse. Det koster skolene ingen ting, sier Solli.

Det har vært et slikt tilbud siden 2014, men det er først i år at det er et tilbud alle har krav på. For noen år siden var det gruppen i alderen 40 år og eldre overrepresentert, men nå ser karrieresenteret at de som bruker tilbudet mest er folk i alderen 20–29 år som mangler formell utdanning.

– De spør om hva de kan studere og hvilke jobber de kan få. Tilbakemeldingene de gir oss er at veiledningen gir dem tro på framtiden, sier Solli.

I en brukerundersøkelse gjort for karrieresenteret gir 32 prosent tilbakemelding om at de er ganske fornøyd med veiledningen, og 68 prosent sier de er svært fornøyd. Samtidig vil 92 prosent anbefale andre om å gjøre det samme. Det opplyser karrieresenteret selv.

Rita Settemsdal er også en av karrierevegleierne, og forteller at mange er opptatt av hvilke karrieremuligheter som finnes lokalt.

– Når vi vet at det er her du vil bo, så kan vi veilede om hva som da er mulighetene og begrensningene i dette markedet, sier Settemsdal.

Solli er enig.

– Det er viktig at vi veiledere er lokale, for mange vil fortsette å bo her og da kommer vår lokalkunnskap godt med, sier Solli.

En av de fire veilederne, Knut Grüner Aaram, har som oppgave å gi personer som bor eller flytter til Indre Nordmøre, og som har fått oppholdstillatelse etter 1. januar i år karriereveiledning.

– Dette er en karriereveiledning for dem skal begynne på introduksjonsprogrammet, og vil ha en oppstart i mars, sier Aaram.

Fra 1. januar 2021 inngikk Møre og Romsdal fylkeskommune en ny fireårig avtale om at Trollheim AS blir leverandør av disse tjenestene på Indre Nordmøre.