Løsning for stillinger i kulturskolen: Lyses ut i nærmeste framtid - Nes, Sandbukt og Wergeni ansettes som vikarer inntil videre

Sunndal kommune og fagforeningen Creo har blitt enige om at stillingene i kulturskolen skal lyses ut.