Det er visst eit behov for bru over nedre del av Driva. Alle må høyrast.

Naturvernforbundet lurer på om det er noko natur innblanda i dette området. Fisk er nemnt i artikkelen i Aura Avis, som noko som kan fiskast, men elles sto det ikkje noko om natur. Berre i fall at det kanskje er noko ein må ta omsyn til. Det var ikkje noko meir enn det.