Mållaget flyttar språkkampen over på mobilen

Nordmøre Mållag tek mobiltelefonen i bruk for å stimulere nynorskelevar i ungdomsskulen til å halde fram med nynorsk når dei begynner i den vidaregåande skulen.