«Mange fortjener noen dager med hvile nå. Først og fremst tenker jeg på dem som har stått fremst i kampen mot viruset»

Av

Det er onsdag i den stille uke. Gjennom kontorvinduet ser jeg at mildværet har festet grepet. Snøgrensen kryper oppover liene, og en uvirkelig etterjulsvinter skal endelig bli til skikkelig vår.