Mange henvendelser fra hyttefolket: – Nå har vi altså ikke mulighet til å gi dispensasjon

Hyttelivet, en menneskerett?