For mange elver ved yrkesfaglige studier, er det stor spenning knyttet til hvorvidt man greier å skaffe seg lærlingplass. Storvik er imidlertid glade for å kunne åpne dørene for lærlinger.

– Vi satser på lærlinger og i år har vi ønsket velkommen til fire nye lærlinger på Sunndalsøra og en ny lærling i Mosjøen. Lærlingene er med på å styrke fagmiljøet vårt. På Sunndalsøra har vi Malin Øyen og Martin Haugen som lærlinger innen platearbeiderfaget, Daniel Hoås Wennevold og Paul Magne Holthe Leangen som lærlinger innen industrimekanikerfaget, og i Mosjøen har vi Marius Aune som er lærling innen sveisefaget, forklarer daglig leder Dag Sverre Sæsbøe.

Tenkte ikke på jobbmulighetene

Daniel Hoås Wennevold, Paul Magne Holthe Leangen og Martin Haugen møter oss innimellom oppgavene sine og forteller at de tenkte lite på hvilke yrker det var lurt å velge, og mer på hva som interesserte dem, da de skulle velge program på videregående.

– Jeg valgte den linja som virket mest spennende. Jeg hadde jo trua på at det ville gå greit å få seg lærlingplass, men det var ikke jobbmulighetene som veide tyngst, sier Holthe Leangen.

De to andre nikker. Heller ikke de vektla jobbmulighetene mest. Interesser avgjorde hvilken retning de tok. Og i dag er de tilfredse med valget.

– Vi er blitt godt mottatt, sier Holthe Leangen.

Alle tre føler at de har fått en varm velkomst og at de har fått den informasjonen de har trengt og fort har kommet ut i praktisk arbeid.

– Jeg føler vi får være med, skryter Holthe Leangen.

– Dagene går fortere når du får være opptatt med noe fysisk, skyter Haugen inn.

Variert hverdag

Alle tre innrømmer at det er en helt ny hverdag å være lærling, sammenliknet med livet som skoleelev. Og alle tre er fornøyde med det retningsvalget de har gjort. De føler de får prøvd seg skikkelig på yrket de har siktet seg inn på.

– Vi har en veldig variert hverdag, forklarer Holthe Leangen.

– Og det er mye artigere å gjøre fysisk arbeid enn å sitte ved skolebenken, sier Haugen.

Daglig leder Dag Sverre Sæsbøe skryter også av fagarbeiderne i bedriften og understreker hvor viktig deres kompetanse er. Han forteller at flere av de store konsernene Storvik leverer tjenester til, skryter av nettopp fagarbeiderne deres.

– Blant annet går dette på HMS, det at våre operatører er i stand til å ta beslutninger ute på arbeidsstedet, uten at det må være en områdeleder der for å overse alt.

Og selv om det skjer spennende ting når det gjelder digitalisering og automasjon, betyr ikke det at Storvik vil trenge færre ansatte i årene som kommer. Heller tvert imot.

– Nei, det fører til at vi må opp med antall hoder, sier Sæsbøe og understreker at bedriften vil trenge folk med god kompetanse.

– Hva visste dere om Storvik?

Før lærlingene vender tilbake til sine praktiske oppgaver, lener Sæsbøe seg engasjert over bordet og stiller dem et spørsmål:

– Hva visste dere om Storvik før dere begynte her?

To av guttene har familieforbindelser til bedriften, men Daniel Hoås Wennevold svarer oppriktig:

– Bare at dere gjør arbeid for Hydro.

– Nettopp, det er for dårlig, fastslår lederen og konkluderer med at bedriften må bli bedre på å få ut informasjon om seg selv.

– Vi har kommet til en erkjennelse av at vi må oppsøke ungdommen. Og dette arbeidet kan ikke sees på som et enkelt skippertak, det er en lang prosess å sørge for at vi alltid har tilgang på arbeidskraft og kompetanse. Hele industri- og anleggsbransjen må nok ha mye mer åpenhet, reflekterer han.

De tre lærlingene er i alle fall klare på at de ikke angrer på sitt valg, og er klare i oppfordringen til de som snart skal velge program på videregående: Som platearbeider og industrimekaniker, får du en variert hverdag med praktiske oppgaver. Hvis yrkeslivet lever opp til denne starten, lover det godt for lokale industribedrifter.