Martinus Ørsund (91) på helsetunet treffer oldebarnet gjennom nettbrettet

Etter en lang periode med besøksforbud på helseinstitusjonene i Sunndal, tar beboerne i bruk ny teknologi for å snakke med familie og slekt. Martinus Ørsund bruker iPad for å treffe oldebarnet på halvannet år. Og gleden er stor over at oldebarnet kjenner ham igjen.