Gå til sidens hovedinnhold

MDG vil ha et varmere samfunn

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sunndal Høyre spør om Ap, SV og MDG har en visjon, eller fører en politikk basert på en illusjon som vil føre til mageplask. Til det vil vi svare at å arbeide for en endring av måten vi organiserer samfunnet og tenker om natur, kultur og forbruk på, ikke er en illusjon, men en høyst nødvendig visjon i den verden vi lever i. Når det kommer til situasjonen i Sunndal så er vi inne i en tung og vanskelig tid. Vi er nødt til å gjøre dramatiske kutt.

Høyre er kritiske til at MDG, SV og Ap vil redusere administrasjonens forslag til kutt i kultur-, barnehage-, grunnskole- og plan, miljø- og næringstjenestetjenestene og heller la pleie- og omsorg står for en større prosent av kuttene. Vi forstår behovet og verdien av helse- og omsorgsarbeidet i kommunen. Vi skal ta vare på våre syke og eldre og vi skal ta vare på dem som sliter psykisk, men vi må gjøre det på en annen måte enn vi gjør i dag før pengekassa er skrapa. Helse- og omsorgstjenesten bruker mellom 10 og 20 millioner kroner over budsjett hvert eneste år. Det er en uholdbar sprekk over tid. Mot slike tall blir et kutt på 1,2 millioner i kulturtjenesten noe som rammer hardt uten at det gir noe stort utslag på budsjettet. Dette er ingen illusjon vi har, men tvert imot de røde tallenes rop om en ny visjon for måten vi utformer og utfører helsearbeidet i Sunndal kommune.

Høyre kommer med kritikk, men har ingen konkrete forslag til endring. Partiet skriver i lokalavisa at de ønsker å redusere heltidsprosjektet, men tør ikke foreslå det i kommunestyresalen. Det eneste forslag som kom i kommunestyret er å redusere sykefravær, som allerede er under nasjonalt gjennomsnitt.

Høsten 2019 gikk Høyre til valg på gratis barnehage til alle. De ønsket også flere ressurser til Sunndal ungdomssenter (som for øvrig ligger i kulturtjenestens budsjett). I oktober 2019 kunne vi også lese i lokalavisene at Sunndal Høyre «heier på kulturen og kulturskolen» uten at de gikk mer inn på hva heiingen innebar.

MDG gjør mer enn å heie. Vi ser kultur og helsearbeid i sammenheng. Dette er ikke unikt for oss, men tvert imot i tråd med verdens helseorganisasjons (WHO) nye rapport om kulturens rolle i folkehelsearbeidet. Rapporten støtter seg på forskningsresultater som viser en klar sammenheng mellom kulturarbeid og forebyggende helsearbeid for folk i alle aldre.

Kommunen har nylig utarbeidet folkehelserapporten for Sunndal 2019. Denne viser at det har vært nær en dobling av antall barn og unge som bor i lavinntektshusholdninger i Sunndal perioden 2005–2018. Vi kan også lese at livsstilssykdommer og hverdagsaktivitet er en stor utfordring for innbyggerne.

Vi ønsker å satse på arbeid som fremmer god livskvalitet. Målet med rapporten fra WHO er å knytte kultur og helsearbeid tettere sammen. Dette er også et arbeid kulturtjeneste er i gang med gjennom ulike prosjekt. Målet er nettopp å se på hvordan kultur kan knyttes inn og styrke arbeidet som blir gjort for eksempel i grunnskolen og pleie- og omsorg.

Tror vi dette er gjort over natta? At sang og dans løser alle problemer? Så klart ikke, men vi tror på et varmt samfunn der vi ser hele mennesket fra vugge til grav og hvor innbyggerne får gode opplevelser, utfordringer, selv deltar og tar ansvar for å inkludere andre. Dette er en visjon som ser kultur som mer enn lek og fritid og pleie og omsorg som mer enn antall sengeplasser.

Høyre sa det så lett før valget: Vi må bygge videre på det gode kulturtilbudet vi allerede har og heie på dem som beriker livene våre.
MDG lar Høyre heie så mye de vil, for oss er det politiske føringer og langsiktig tenking som er veien til et varmere samfunn og gode liv og i det arbeidet spiller kulturen en stor og viktig rolle.

Kommentarer til denne saken