Vi har blitt rikere av mer estetikk

Estetikk i Bjørvika: Ifølge fremmedordboka er definisjonen på ordet estetikk «et kunstteoretisk begrep som brukes både om læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene, og læren om det vakre og skjønne i kunsten».