Nok er nok - helseforetaksmodellen må skrotes!

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Opprop fra ordførerne i Arbeiderpartiet:Vi Arbeiderpartiordførere krever at Arbeiderpartiet øyeblikkelig begynner prosessen med å avvikle Helseforetaksmodellen som styringsform for spesialisthelsetjenesten.

Vi ser absolutt at sykehusene er underfinansiert. Samtidig opplever vi styringsformen og styringskulturen i helseforetakene som uholdbar. Derfor kommer vi med så sterke signaler.

Helseforetaksstyrene oppleves som en skuddsikker bunkers hvor vanlig folkevett og sunn samfunnsøkonomi ikke tas hensyn til. Dette er ødeleggende for både demokratiet og for samfunnsutviklingen.

I foretaksmodellen slik den utøves i dag har foretaksstyrene tilnærmet all makt, og er omtrent uten politisk styring. Foretaksstyrene forvalter både store økonomiske ressurser og faglig komplekse tjenester. De har ansvar for hvordan spesialisthelsetjenestetilbudet og dermed sykehusene våre blir drevet og organisert, både med tanke på omfanget av spesialisthelsetilbudene og organiseringen og lokaliseringen av helsetjenestene.

Helseministeren er den eneste som har politisk innflytelse og som har myndighet til å ta styring i systemet gjennom foretaksmøter. Hvordan den politiske styringen utøves er helt avhengig av regjeringens styringsvilje. Dagens regjering tar hverken politisk ansvar eller politisk styring. På lokalt plan setter helseforetakene demokratiet helt ut av spill. Kommunene blir oppfordret til å komme med innspill og være i dialog når viktige saker skal avgjøres, men opplever å bli ignorert, ikke tatt seriøst og ikke tatt hensyn til av foretaksstyrene.

Vi ordførere er de øverste ombudene for innbyggerne i kommunene våre. Vi er sterkt bekymret for at spesialisttjenestetilbudet i distrikts-Norge blir rasert. Vi er svært bekymret for den sentraliseringen som pågår i spesialisttjenesten rundt om i landet vårt. Vi krever et fødetilbud i faglig forsvarlig nærhet til våre innbyggere. Vi kan ikke ta ansvar for at flere spesialisthelsetjenesteoppgaver blir overført til kommunene, slik som spesialisert rehabilitering. Vi er svært bekymret for hva som kan skje innen prehospitale tjenester, som snart skal opp til ny vurdering i helseforetakene.

Ambulanse på vei, på sjø og i helikopter er svært viktig for trygghetsfølelsen til våre innbyggere. Vi i Arbeiderpartiet skal være ombudsfolk for folk flest. Likeverdige spesialiserte helsetjenester, nærhet til sykehus og lokal ambulanseberedskap er grunnleggende viktig for tryggheten til våre innbyggere. Det må Arbeiderpartiet sikre.

Som ordførere må vi ofte stå midt oppi krisesituasjoner og bli ansvarliggjort for håndteringen. Da må vi være sikre på at kriseberedskapen er optimal. Vi bor i et land med fjord, fjell, sjø, mye vær, lange avstander og utfordrende infrastruktur. Vi er bekymret for at lovkrav i blant annet spesialisthelsetjenesteloven ikke blir godt nok tatt hensyn til når helseforetakene strukturerer spesialisthelsetjenestene.

Det er vi Arbeiderpartiordførere som utøver og blir ansvarliggjort for Arbeiderpartiets politikk i kommunene. Nå opplever vi at markedskrefter har fått for mye makt i helsesektoren, blant annet når det gjelder tilgang til medisiner og medisinsk utstyr, prissetting, samt outsourcing av viktige arbeidsoppgaver på sykehusene. Sentralisering og stadig nye prosesser for å spare penger og flytte tjenester forverrer arbeidsvilkårene og svekker rekrutteringen til allerede sårbare yrkesgrupper som jordmødre, sykepleiere og leger. Markedsteorier som New Public Management var grunnprinsippet da Helseforetaksmodellen ble innført i 2002. Dette har nå gått alt for langt. Dette er ikke sosialdemokratisk Arbeiderpartipolitikk. Vi gir herved et tydelig signal om at dagens Helseforetaksmodell er uegnet som styringsredskap for noen av våre viktigste helsetjenester.

Vi krever at Arbeiderparti gir et tydelig signal om når Helseforetaksmodellen stoppes, og at Arbeiderpartiet tar ansvar for en ny modell med folkevalgte i styrer, tuftet på demokratiske prinsipper.

Milly Bente Nørsett, ordfører i Tingvoll

Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund

Ingrid Rangønes, ordfører i Averøy

Ståle Refstie, ordfører i Sunndal

Lilly Gunn Nyheim, ordfører i Surnadal

Roger Osen, ordfører i Smøla

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags