Asylmottak: Åpent brev til UDI

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSterk appell til UDI om å avslå anbudet fremmet av Fredensborg Eiendom v/Tore Vaagen, om drift av et særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere på Sunndalsøra – Referansenummer: 18/01533

Viser til utlysning i Doffin 26.03.2018 om drift av et spesialmottak – en særskilt bo- og omsorgsløsning, et bolig- og omsorgstilbud for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd. Dette gjelder som hovedregel beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Hovedmålsettingen med oppholdet på særskilt bo- og omsorgsløsning er å stabilisere beboeren for å forhindre nye utageringer/voldsepisoder.

– Et mottak definert slik av UDI, skal IKKE ligge i et tett befolket boligområde på Bruflata/Tredalsveien på Sunndalsøra!

Vi skriver dette på vegne av «omgivelsene», som er de mange berørte familier, som bor og ferdes langs mottaket (på sykkelsti) – til og fra arbeid, skole og annet på dag- og kveldstid. Disse har i flere tiår, på godt og vondt, levd med et ordinært mottak på samme adresse som er aktuelt på nytt – og mener absolutt å ha «fått sin dose»!

Alle reagerer med stor frykt med tanke på at noe slik skal kunne bli en realitet.

Vi appellerer på det sterkeste at anbudet fra Fredensborg Eiendom v/Tore Vaagen avslås, og at UDI finner en alternativ beliggenhet, som ikke ligger midt i et tett befolket boligområde.

Det er tross alt sikkerhet og livskvalitet for dem det gjelder det er snakk om her.

Ber derfor om at UDI viser nødvendig omtanke for berørte parter på Sunndalsøra.

Med vennlig hilsen to av beboerne.

Åge Fossum

Verksbyvegen

6600 Sunndalsøra

Gunnar Sandvik

Bruflata 3

6600 Sunndalsøra


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags