Elefanten i rommet

Av

Tidligere denne uka la fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2023.