Vi er inne i ei uke preget av et aldri så lite historisk sus i Aura Avis. Etter mange tiår med lørdagsavis, flyttes helgeavisa til fredag. Årsaken til endringen er det behørig gjort rede for tidligere her i spaltene: Vi tør ikke lenger å utsette Aura Avis' omdømme for den skandaløst dårlige lørdagsdistribusjonen som er iverksatt av firmaet Kvikkas.

Kvikkas fikk to sjanser med oss, før vi tok beslutningen om å flyttes ukas siste utgivelse til fredag. Det skal selvsagt ikke utelukkes at lørdagsdistribusjonen en eller annen gang kan komme på fote, men akkurat nå ser dette ut til å være høyt opp og langt fram. Vi i Aura Avis er derfor helt sikre på at vi har tatt en riktig beslutning. Hensynet til abonnentene og avisas gode navn og rykte må gå foran alt.

Svært mange av dem som jobber for Kvikkas er utlendinger med begrensede kunnskaper både når det gjelder geografi og norsk språk. Vi føler behov for å si at dette er mennesker som helt sikkert gjør sitt aller beste for å få utført jobben. Det er overhodet ikke deres skyld at dette har endt i kaos og katastrofe. Mangelen på system, tilrettelegging og opplæring er det Kvikkas og samferdselsministeren som må ta på sin kappe.

Den nye lørdagsdistribusjonen var åpenbart tenkt som en demonstrasjon av all den fortreffelighet som ligger i konkurranseutsetting og privatisering. Så langt har eksperimentet vært totalt mislykket. En fra før presset avisbransje er påført store ekstrakostnader og belastninger. (LSA)