Ståle Refstie ønsker sammen med sine ordførerkolleger i Tingvoll, Gjemnes og Averøy regiondebatten på Nordmøre lagt død. De appellerer til Kristiansund om å avslutte sitt trøndertokt, og heller bruke kreftene på prosjekt som kan samle og utvikle Nordmøre.

Så langt har byen besvart utspillet med et formannskapsvedtak om å fortsette arbeidet for å komme til Trøndelag, samt utskjelling av de fire ordførerne fra politikere, nettroll og andre troll.

Trolig kjemper Kristiansund en tapt sak. Stemningen blant partiene på Stortinget er nokså entydig: Møre og Romsdal skal bestå som eget fylke. Det samme har fylkestinget sagt. Men i Kristiansund er forbitrelsen etter sykehusvedtaket så stor, at den trumfer alt. At det er byens nærmeste naboer som nå sier ifra har muligens gjort et visst inntrykk, men synes for øvrig ikke å ha noen betydning.

Kristiansund forteller med sin strategi om en by som ser det som viktigere å bli en ubetydelig utkant i det nye Stor-Trøndelag, enn å ta vare på oppgaven som regionsenter for et samlet Nordmøre. Regiondebatten har allerede ødelagt mye på Nordmøre. Ut fra det vi nå ser kan vondt fort bli til verre – uavhengig av hva Stortinget til slutt måtte si.

Ordførerne i Sunndal, Tingvoll, Gjemnes og Averøy har gjort et ærlig forsøk på å redde stumpene. Det fortjener de honnør for. (LSA)

Les også: Kjemper for en felles framtid

Les også: Quo vadis, Kristiansund

Les også: Et riktig vedtak