Norge bør kvitte seg med rovdyrene, mener en av landets mest bereiste menn, Jens A. Riisnæs. – Den sibirske ulvestammen opererer i verdens største villmark. Den er like lite utryddingstruet som vågehvalen og dermed er det bare tull å si at man på biologisk grunnlag bør gjeninnføre ulven i Norge etter at våre forfedre har brukt tusenvis av år på å utrydde den, sier Riisnæs til nrk.no. Og han legger til: – Husdyr og levende bygder er mye viktigere for utenlandske turister, enn rovdyr og uberørt natur.

Den betente ulvestriden i Hedmark er et klassisk eksempel på hvordan makteliten inne i hovedstaden overkjører bygdeinteresser og distriktsbefolkning. Tap av arbeidsplasser, fraflytting, frykt blant mennesker og redusert livskvalitet teller ikke. Det er ulven som skal berges, koste hva det koste vil. Vi har nå en miljøminister som i fullt alvor står fram på TV og sier at det er først når ulven viser «uønsket adferd» utenfor en barnehage at det kan bli aktuelt med avliving. Altså: Først når små, forsvarsløse barn trues av disse beistene.

Rovdyrromantikken i Norge når stadig nye høyder. Til slutt vil det ikke være tap av sau på utmarksbeite – fordi all sauedrift er lagt ned. Tilbake står vi med et kulturlandskap som gror igjen og bygder som avfolkes. Dette er for tiden offisiell Høyre-politikk.

Det bør være flere enn bøndene som står opp mot denne politikken. Reiselivet trues like mye som de tradisjonelle bygdenæringene. Fordi Jens A. Riisnæs har rett når han sier: – Turistene kommer ikke for å se den uberørte naturen, de kommer for å se den berørte naturen. (LSA)

Les også: Ulv observert på Lønset