Overgangen til DAB går ufortrødent videre rundt om i landet. Denne uka er det Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland sin tur, etter at Nordland, Trøndelag og vårt fylke tidligere i år har tatt det digitale spranget.

DAB-planene ble i sin tid møtt med til dels stor skepsis. Noen mente at dette ville føre til en radiodekning som var uforsvarlig dårlig, mens andre hevdet at DAB er helt unødvendig i en tid der nettradioen er i ferd med å gjøre sitt inntog.

Etter tre måneder med DAB i Møre og Romsdal er det helt sikkert belegg for å hevde at mye har gått etter planen. Men det er heller ingen tvil om at motstanderne på en del områder har fått rett. I vårt fylke har mange bilister, også de med DAB-radio, i varierende grad fått problemer. Hytteeiere, som gjennom alle år har kost seg med radioen, har mistet denne kontakten med omverdenen. Og aller verst: Fastboende mennesker i avsides eller geografisk krevende strøk sliter med dårlig radiodekning.

Vi hører at det loves bot og bedring. Men hvor lenge vil dette ta? Skal evnen til å få på plass DAB-dekning i f.eks. Øksendalstunnelen være en illustrasjon på tempoet i arbeidet, har frustrerte radiolyttere mye å grue seg til.

Det ligger selvsagt tunge faglige vurderinger bak beslutningen om å slokke FM-nettet og erstatte dette med DAB. Men når man en gang tok en så omfattende bestemmelse, burde forberedelsene har vært bedre. Vi nordmenn har levd uten DAB i millioner av år. Ingen hadde derfor tatt skade av å måtte vente noen måneder til. (LSA)

Les også: Bare klabb og lite Dab i Øksendalstunnelen