Landsmøtet i Høyre vedtok at elevene i ungdomsskolen og i videregående bare skal ha to karakterer i norsk. Partiet vil fjerne karakteren i sidemål. Høyre, som ellers passer på å snakke om kunnskap i enhver annen sammenheng, legger dermed bevisst opp til en svekkelse av kvaliteten på norskfaget. Eller rettere sagt: Den egentlige hensikten med vedtaket er å skade nynorsken. I dag har 85 prosent av elevene nynorsk som sidemål. Ved å redusere sidemålets posisjon i skolen, sier det seg selv hva som blir konsekvensen.

En slik politikk passer store deler av Høyre godt, men ikke alle. Adresseavisen, som står partiet nær, tar i en leder et kraftig oppgjør med sidemålsvedtaket. I lederen heter det blant annet: «Nynorsk er en sentral del av norsk kultur og en språklig berikelse for landet. I tillegg viser forskning, blant annet ved NTNU, at de som bruker både nynorsk og bokmål, gjør det skarpt på flere andre områder. De er smartere, mer kreative, har større språklig bevissthet og gjør det til og med bedre i matematikk. Vi håper Høyre aldri får gjennomslag for å fjerne sidemålskarakteren. Det vil norske elever, ja faktisk hele Norge, tape på.»

For alle som mener at det er viktig å ta vare på den norske skriftkulturen, som omfatter to likeverdige skriftspråk, er dette oppløftende lesning. Også i Høyre finnes det fortsatt krefter som mener det er grunnleggende viktig å gi elevene kunnskap om kulturarv, identitet, språk og kultur.

Kampen for sidemålet og sidemålskarakteren trenger et tverrpolitisk engasjement. Denne saken hører hjemme i valgkampen. (LSA)