En skole for alle!

Ståle Refstie.

Ståle Refstie.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevEn skole for alle er selve hjørnesteinen i det norske velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets har en klar visjon for skolen: Uansett hvem barna holder i handa på veg til første skoledag, så skal alle ha samme mulighet til å lykkes. Det viktigste verktøyet for å oppnå dette er den norske fellesskolen. Her møtes barna på tvers av sosiale, kulturelle og religiøse skiller for å lære sammen, både fag og om hverandre. Her kan alle få en god skolegang, uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning og bakgrunn.

Likevel er det altfor mange elever som føler seg utrygge eller mistrives på skolen. Vi vet at 9.000 elever blir utsatt for langvarig, alvorlig trakassering eller mobbing. Altfor mange unge sliter med psykiske problemer, men mange møter en stengt dør i skolehelsetjenesten. Vi vet også at én av fire elever slutter før de har fullført videregående opplæring. Det er 15.000 elever i hvert kull (!) Vi vet dessuten at barn av foreldre med lite utdanning og lav inntekt har mindre enn 50 prosent sjanse for å fullføre skoleløpet. Den viktigste årsaken til frafallet er at elevene ikke lærer å lese, skrive og regne godt nok de første skoleårene. Dette holder ikke! Dagens blå-blå regjering leverer ikke på disse områdene. Vi trenger en ny regjering som prioriterer å løse problemene.

Arbeiderpartiet vil ha en skole som gir læring, trivsel og mestring for alle. En kunnskapsskole der alle barn tas på alvor og kan lykkes. Vi vil styrke fellesskolen ved å utvikle et nasjonalt system for deling av gode undervisningsopplegg. Vi vil innføre koding i skolefagene. Vi gir en garanti om at alle barn skal få støtte til å lære grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Derfor går vi til valg på en tidlig innsatsreform som skal styrke laget rundt de yngste elevene, og ta tak i de som sliter. Derfor vil vi gi kommunene rammer til å ansette 3.000 flere lærere i 1.–4. klasse. Lærerne er klare i sin tale: Skal de få jobben gjort, må de ha mer tid til hver elev. Arbeiderpartiet vil ha en norm for antall lærere i skolen. Vi vil ha mer praksis og pedagogikk inn i lærerutdanningen, samt øke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. Vi vil også ansette flere yrkesgrupper i skolen, samt fjerne unødvendige rapporter, skjemaer, tester og byråkrati. Fordi vi vil la lærerne være lærere.

Arbeiderpartiet vil at flere skal motiveres til å velge og gjennomføre yrkesfaglig utdanning. Vi vil at skolen og arbeidslivet skal samarbeide tettere. Vi vil yrkesrette fellesfag som norsk og matte, og gi praktiske ferdigheter større plass, spesielt tidlig i skoleløpet. 8.600 yrkesfagelever står i dag uten læreplass. Arbeiderpartiet vil derfor gi flere incentiver til private bedrifter for å ta inn lærlinger, og stille strengere krav til det offentlige om å følge opp.

Trygge elever lærer best. Arbeiderpartiet vil gi lærerne og rektorene mer kompetanse om mobbing, og ha sterkere sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i mobbingen. Alle kommuner skal ha et beredskapsteam mot mobbing. Vi vil gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig, og øremerke pengene til skolehelsetjenesten slik at de når de elevene som trenger det. Vi vil også ha psykisk helse inn i skolen og i skolefagene. Slik vil vi gjøre skolen til en bedre plass å være.

Siste men ikke minst vil Arbeiderpartiet gjennomføre en nasjonal strategi for å digitalisere skolen. Det vil gi en enklere hverdag med bedre læring for alle, ikke minst for elever med læringsvansker.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets stortingsvalg er en stemme for bedre læring og trivsel i fellesskolen. For tidlig innsats og like muligheter for alle. For at flere skal gjennomføre skoleløpet. Og for at læreren skal få være lærer. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags