God helse for alle

Ståle Refstie.

Ståle Refstie.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev 

Innlegg

Arbeiderpartiet mener at alle skal ha lik mulighet til god helse. Vi jobber for en sterk, offentlig helsetjeneste, finansiert av fellesskapet, og med like gode tilbud til alle som trenger det. Vi vil stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge. Derfor sier vi nei til privatisering. Gjennom forebygging, tidlig innsats og god behandling når du blir syk, skal den offentlige helsetjenesten gi deg best mulig hjelp gjennom hele livet.

De siste fire årene har Høyre og FrP lagt til rette for mer privat helse og omsorg, blant annet ved fritt behandlingsvalg og flere kommersielle aktører i tjenestene. Samtidig har de løpt fra løftene om en egen eldreminister, en ny eldremilliard, bemanningsnorm i eldreomsorgen, og statlig fullfinansiering av eldreomsorgen. De har også brutt løftet om 12 milliarder mer til sykehusene. Det ble knapt 9. Og det til tross for rekordhøy bruk av oljepenger. Isteden har den blå-blå regjeringa prioritert skattekutt til de som har mest fra før. Det går ut over pasienter og pleietrengende, og det går ut over alle hverdagsheltene som jobber i helse- og omsorgstjenestene.

Gode helsetjenester handler om flere sykepleiere, flere leger og flere helsefagarbeidere. Om tilgang på nye medisiner og nytt teknologisk utstyr. Om gode og funksjonelle sykehusbygg. Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på de store oppgavene. Vi prioriterer helse og velferd framfor skattekutt til de rikeste. Derfor har vi mer penger å bruke på sykehus og helsetilbud. Vi vil styrke våre felles offentlige helse- og omsorgstjenester, slik at alle får best mulig behandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Pengene skal gå til tjenester, ikke til privat utbytte og profitt.

Gode vaner læres tidlig i livet. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at skolene kan innføre én times fysisk aktivitet hver dag. Og for at elevene skal få et enkelt og sunt skolemåltid. Vi vil øremerke pengene til skolehelsetjenesten slik at de når elevene som trenger det. Og vi vil gjøre det gratis for unge under 18 å gå til fastlege og legevakt. Slik vil vi gi et lavterskeltilbud til all ungdom, uavhengig av hvilke plager de har.

Psykiske plager er vår tids folkesykdom. Arbeiderpartiet vil derfor gi kommunene rom til å ansette flere fagfolk som kan psykisk helse. Vi vil ha psykisk helse inn i skolen. Alle kommuner skal ha et lavterskel psykiske helsetilbud. Vi vil også føre en forebyggende og kunnskapsbasert ruspolitikk. Vi vil gå nye veger for å hjelpe de sykeste ruspasientene, slik som lett tilgjengelige sprøyterom og heroinassistert behandling. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff. Det skal være lett å få hjelp av fagfolk når noe er vanskelig, enten det er problemer med psykisk helse eller rus.

Arbeiderpartiet mener at eldrepolitikken drives best av kommunene. Vi vil derfor styrke kommuneøkonomien slik at alle eldre får den hjelpen de trenger. Slik vil vi bedre muligheten for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi vil satse på velferdsteknologi som et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen. Vi vil legge til rette for at alderdommen skal fylles med mening og mestring. Og vi vil ha flere hele faste stillinger i eldreomsorgen. Disse oppgavene løses best i kommunene og lokalsamfunnene, med kloke lokale tilpasninger.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets stortingsvalg er en stemme for bedre offentlige sykehus og helsetilbud. For tidlig innsats og forebygging av helseplager. For bedre psykisk helsehjelp. Og for styrking av eldreomsorgen. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags