Mindre forskjell på folk!

Ståle Refstie.

Ståle Refstie.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerGjennom de siste femti årene har det vært liten forskjell på folk i Norge. Det er resultatet av arbeiderbevegelsens kamp for sosial rettferdighet i den første halvdelen av 1900-tallet. Økonomisk likhet er bra for hver og én av oss, men også for samfunnet. Små økonomiske forskjeller gir et sterkt og bredt interessefellesskap, og fremmer tillit, samarbeidsevner og kompetanse. Jevn fordeling er derfor et av Norges viktigste konkurransefortrinn. Den har gitt oss en av verdens mest produktive arbeidsstyrker.

Etter fire år med Høyre og FrP i regjering, øker igjen ulikhetene i Norge. Penger og eiendom samles i færre hender. Flere objektive mål viser det. Den såkalte Ginikoeffisientet, som er et mål på ulikhet, har økt. Det samme har P90/P10-målet, som viser forskjellen mellom topp og bunn i inntektsfordelinga. Andelen av de totale inntektene som disponeres av de tjue prosentene av oss som tjener mest øker også. Under den rødgrønne regjeringen gikk disse ulikhetsmålene ned. Da gikk også andelen av oss med vedvarende lav inntekt ned. Under de blå-blå stiger den igjen.

I følge rapporten Fattigdom og levekår i Norge (2016) fra NAV, skyldes den økte ulikheten særlig høyere arbeidsledighet, som gjør at flere må leve på lav inntekt, samt økte kapitalinntekter for de som har mest fra før. I følge SSB skyldes økt ulikhet også til en viss grad høy innvandring. Omfattende arbeidsinnvandring har ført til dårligere lønnsutvikling i deler av arbeidslivet, og flyktninger har større risiko for å havne utenfor arbeidslivet. Men – de siste årene har ulikhetene i Norge økt også når innvandrerbefolkninga blir holdt utenfor statistikken.

Samtidig har Høyre og FrP tilrettelagt for flere midlertidige ansatte. De har økt maksprisen i barnehagen. De har fjernet gratis helsehjelp for kronisk syke, skadede og multihandikappede. De har kuttet i bostøtten til uføre. De har kuttet i satsingen der stat og kommune går sammen om å utjevne levekårsforskjeller i byområder med store og sammensatte utfordringer. Og – mens de fleste av oss har fått noen få kroner om dagen i skattekutt, sparer de rikeste flere hundre tusen årlig på den blå-blå regjeringens usosiale skattepolitikk. Alt dette fører til større ulikheter.

Arbeiderpartiet vil føre en politikk som motvirker økonomiske forskjeller. Vi mener det er nødvendig for å sikre hver og én av oss reell valgfrihet. Og for at samfunnet skal fungere godt. Derfor går vi til valg på kraftigere tiltak mot arbeidsledighet, en integreringspolitikk som sikrer at innvandrere kommer i jobb, og økt innsats for å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet. Vi vil sikre et organisert arbeidsliv ved å doble fagforeningsfradraget, forsterke og fornye arbeidsmiljøloven, sikre at fast ansettelse blir hovedregelen i norsk arbeidsliv, og bekjempe sosial dumping. Vi vil bygge velferdsordninger som bidrar til like muligheter, slik som tidlig innsats i skolen, aktiv politikk for folkehelse, og et godt offentlig helsevesen. Vi vil øke bostøtten til uføre. Og vi vil omfordele gjennom skattesystemet. De som har mye må bidra mer. De med sterkest rygg skal bære den tyngste børa.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets Stortingsvalg er en stemme for mindre økonomisk forskjell på folk. For jevnere fordeling. Og for velferdsordninger som bidrar til like muligheter. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags