Nei til salg av Norge!

Ståle Refstie: En stemme til Ap er en stemme mot salg av Norge.Arkiv

Ståle Refstie: En stemme til Ap er en stemme mot salg av Norge.Arkiv

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevI Norge er flere store bedrifter eid av fellesskapet. Vi kaller det offentlig eierskap. Staten er eneeier i bedrifter som forvalter norske naturressurser eller nasjonal infrastruktur på vegne av oss alle, slik som Statkraft og Statnett. I strategisk viktige industribedrifter som Hydro og Statoil eier staten nok til å sikre en sterk forankring i Norge, og hindre utflagging. Fordi dette er vårt felles arvesølv.

Arvesølv som Høyre og FrP vil selge til utlandet. Den blå-blå regjeringa har blant annet foreslått å privatisere Statskog, delprivatisere Statkraft, og å selge statens aksjer i flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. Og det uten at staten trenger pengene(!) Den norske stat har så langt investert 8000 milliarder i utenlandske bedrifter gjennom oljefondet. Samtidig eier staten for kun 500 milliarder i norske bedrifter. Nedsalg i norske bedrifter vil måtte reinvesteres i utenlandsk virksomhet. Dette vil svekke vår nasjonale kontroll med norske ressurser og bedrifter, og samtidig styrke de utenlandske konkurrentene våre.

For Arbeiderpartiet dette komplett uforståelig. Vår nasjonale strategi er helt klar: Vi sier nei til salg av Norge! Vi er imot å svekke fellesskapets eie av viktige naturressurser, kritisk infrastruktur og strategisk viktig industri. Fellesskapet skal eie naturressursene og inntektene som kommer fra disse. Offentlig eide bedrifter skal ha hovedkontor i Norge. Med hovedkontor følger viktige stabsfunksjoner, forskning- og utvikling, og nasjonalt ansvar, som gir viktige ringvirkninger. Med andre ord helt nødvendig kompetanse for å videreutvikle og modernisere landet vårt.

Gjennom offentlig eierskap vil Arbeiderpartiet bygge og trygge viktige norske kompetansemiljøer som ellers ville forsvunnet til utlandet. Vi skal bruke det offentlige eierskapet aktivt til beste for fellesskapet, og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte. Bedrifter som har staten som eier skal dessuten ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets stortingsvalg en stemme mot salg av Norge. Og for at strategisk viktige bedrifter beholder en sterk forankring i Norge. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags