Nordmøre – mulighetenes region

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkNordmøre er en region med store muligheter. Naturressurser som fisk, vannkraft, hav, vind, jord, skog, olje og gass er et fantastisk utgangspunkt for verdiskaping og arbeid til alle.

Arbeidet med å realisere våre muligheter krever stor innsats fra mange. Fra næringslivet, utdanningsinstitusjonene og de politiske myndighetene.

Arbeiderpartiet sitt store prosjekt har alltid vært å bygge landet med arbeid til alle som vår viktigste sak. Derfor har vi en aktiv næringspolitikk som skal stimulere til vekst og utvikling, arbeid og verdiskaping.

Vi vil blant annet styrke fagopplæringen for å rekruttere nok fagarbeidere, styrke Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet som bistår næringslivet i utviklingsarbeid, øke antall studieplasser på fagskolene, høgskolene og universitetene. Vi vil ha ei storstilt satsing på havrommet, samtidig som fastlandsindustrien gis gode rammebetingelser. Rammebetingelsene for landbruk og skogbruk må styrkes for å sikre jord- og skogbruk i hele landet. Derfor ønsket vi et bedre jordbruksoppgjør enn det landbruket fikk med stortingsflertallet Høyre, Frp og Venstre.

Møre og Romsdal Arbeiderparti har utarbeidet en utviklingsplan med konkret politikk og konkrete prioriteringer for Nordmøre.

Vi mener etablering av et permanent og solid høyskoletilbud, gjennom Campus Kristiansund, er et svært viktig strukturelt tiltak for å styrke samfunnsutviklingen på Nordmøre.

Videre er gode samferdselsløsninger av stor betydning for bedre, tryggere og raskere transport av varer og tjenester. Derfor vil vi utvide nedbetalingstiden på bompengelån for fergeavløsningsprosjekt, slik at Todalsfjordsambandet blir selvfinansierende og raskt kan realiseres. Fergefri Todalsfjord blir en stor vekstimpuls for hele Nordmøre. En utvidelse av bompengeperioden vil åpne mulighetene for andre fergeavløsningsprosjekt som Talgsjøsambandet, fastlandsforbindelse til Smøla og fjordkryssingen mellom Aure og Halsa.  Vi vil også arbeide for at Halsafjordprosjektet blir et pilotprosjekt på fjordkrysningsteknologi, og dermed kunne realiseres tidligere enn det som ligger i regjeringens Nasjonale transportplan for fergefri E39. Fylkesveg 65, gjennom Surnadal og Rindal til E6, må utbedres for lange vogntog over 25 meter. Dette er avgjørende for næringslivet som skal konkurrere med aktører som ikke har denne hindringen.

Arbeiderpartiet vil ha ei nasjonal satsning for å etablere hydrogenproduksjon i Aure og på Smøla, og bidra til realisering av ferge mellom Aure og Hitra. Videre vil vi realisere et havteknologisenter og opera- og kulturhus, samt støtte helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Satsinger som vil gi nye arbeidsplasser med utviklingsmuligheter og flere ben å stå på for regionen.

Vi vil fortsette å støtte de viktige forskningsmiljøene ved NOFIMA (Sunndalsøra), NIBIO/NORSØK (Tingvoll) og NVES (Vindteknologisenteret på Smøla). Disse miljøene forsyner både Nordmøre og storsamfunnet for øvrig med viktig kunnskap og kompetanse på områder vi har fortrinn på i vår region.

Arbeiderpartiet vil ta hele landet i bruk ved å utnytte vår rike tilgang på naturressurser. Vi vil sikre gode rammebetingelser til næringsliv, jordbruk og kommuner, og slik bidra til bosetting i hele landet. Et variert næringsliv gir samhandling mellom by og land, og gjør oss godt rustet for fremtiden. Vi slår et slag for vårt gode slagord by og land hand i hand.

Politikken til dagens regjering øker forskjellene mellom folk. Det bekymrer oss. Arbeiderpartiet ønsker et samfunn hvor vi tar vare på hverandre, hvor alle har like muligheter. Arbeiderpartiet vil prioritere en god skole og en trygg alderdom, framfor skattekutt til de som har mest fra før.

Vi mener Arbeiderpartiets politikk vil gi bedre fellesskapsløsninger, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Er du enig med oss, stem Arbeiderpartiet ved årets stortingsvalg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags