Rettferdig skatt på kraftverk

Overløp på Aursjøen. (Arkivfoto)

Overløp på Aursjøen. (Arkivfoto)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNorge er den sjette største vannkraftprodusenten i verden. Ingen annen næring har investert så mye i norske distrikter som vannkraftnæringa. Det er snakk om flere hundre milliarder kroner. Samtidig har ingen annen næring gjort tilsvarende inngrep i naturen og miljøet. Disse inngrepene er som regel evigvarende, slik som neddemming av store arealer, tørrlegging av elver, og tap av fisk og dyreliv. Flere av naturinngrepene griper inn i allmenne verdier som retten til ferdsel, fiske, friluftsliv, reiseliv og retten til uberørt natur. Kommuner som er vertskap for vannkraftutbygginger kompenseres for dette gjennom konsesjonsavgifter, naturressursskatt og eiendomsskatt på kraftverk og kraftlinjer. Slik får innbyggerne i vannkraftkommunene del i verdiene vannkraftnæringa skaper. Det skulle bare mangle.

Likevel er eiendomsskatten på kraftverk under press. Bare i år taper 173 vannkraftkommuner 379 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter. For Sunndal utgjør tapet ni millioner. Enkelt sagt er kapitaliseringsrenta for investeringer i kraftverk satt kunstig høyt, og langt over dagens markedsrente. Dermed blir den skattbare verdien av kraftverkene kunstig lav. Kapitaliseringsrenta har stått fast på 4,5 prosent siden 2011. Om ikke renta settes ned, risikerer bare Sunndal å tape ytterligere ni millioner neste år. Altså atten millioner – årlig (!)

I 2012 varslet den rødgrønne regjeringa at kapitaliseringsrenta for investeringer i kraftverk skulle fastsettes for årene etter 2013 i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene. Siden det, har grunnlaget for rentefastsettelsen falt med 1,5 prosent. Dersom den blå-blå regjeringa hadde fulgt opp Stortingets forutsetninger, og fastsatt årets kapitaliseringsrente til 3 prosent, ville kommunenes eiendomsskatter i år holdt seg på samme nivå som i fjor.

Uheldigvis viser Høyre og FrP liten vilje til å endre kapitaliseringsrenta, til tross for at også dagens Stortingsflertall har bedt den blå-blå regjeringa sette renta ned. Finansminister Siv Jensen har sågar svart Stortinget at renta bør settes opp (!) I så fall er det kraftselskapene som vinner på det, og øker sin fortjeneste på bekostning av kommunale tjenester og tilbud i distriktskommunene.

Arbeiderpartiet vil følge opp Stortingets vedtak, og sørge for at det lave rentenivået over flere år blir gjenspeilet i kapitaliseringsrenta for investeringer i kraftverk. Slik det blir for renter benyttet for de andre statlige kraftskatteordningene. Det skulle bare mangle.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets Stortingsvalg er en stemme mot kutt i eiendomsskatten på vannkraftverk. Og derfor mot kutt i tjenester og tilbud i vannkraftkommunene. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags