Taktskifte i klimapolitikken!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevMenneskeskapte klimaendringer er én av de største utfordringene i vår tid. Parisavtalen pålegger Norge et taktskifte i Klimapolitikken. Samtidig er tallenes tale sørgelig: De norske klimautslippene går fremdeles ikke ned. Høyre og FrP vil utsette jobben med å kutte utslipp til EU har blitt enige om klimapolitikken, og til FNs klimapanel har lagt frem enda en rapport. Det går mot fire tapte år i den norske klimapolitikken under den blå-blå regjeringen.

Derfor kan vi ikke vente på EU. Vi må starte nå! Arbeiderpartiet vil lede an i overgangen til et norsk lavutslippssamfunn. Vi vil sikre at Norge når de vedtatte og ambisiøse klimamålene innen 2030. Vi vet det blir krevende. Norge skal kutte 40% av klimautslippene de neste tretten årene (!) For å bli klimanøytrale, må vi dessuten kjøpe klimakvoter for resten av utslippene våre.

Arbeiderpartiet vil satse på klimatiltak som faktisk kutter utslipp. Vi vil redusere matsvinn. Vi vil sørge for bedre ordninger for pant, reparasjoner og gjenbruk. Vi vil investere i sykkel- og gangstier. Vi vil legge til rette for at flere byer kan velge smarte og klimavennlige løsninger for kollektivtrafikken. Vi vil satse på nullutslippskjøretøy, med mål om at nybilsalget skal være basert på biler uten utslipp innen 2025. Vi vil bygge ladestasjoner og fyllestasjoner for miljødrivstoff. Vi vil satse på norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Vi satse på klimavennlig skipstrafikk. Vi vil etablere landstrøm i de største norske havnene. Vi vil elektrifisere fergene. Vi vil legge til rette for fangst, bruk og lagring av karbon, spesielt på norsk sokkel. Det offentlige skal være en sterk partner for industri som tar grønne valg og utvikler klimavennlig teknologi. Vi vil kort sagt gjøre det enklere og mer lønnsomt å ta bærekraftige valg både i hverdagen og for framtida.

Arbeiderpartiet vil også satse på den kraftforedlende industrien i Norge. I Sunndal lever vi av aluminiumsindustri, og er vertskap for Hydro. Produksjonen er basert på vannkraft, og har blant verdens laveste klimautslipp. Aluminium har lav vekt, og kan resirkuleres i det uendelige. Økt bruk av aluminium reduserer derfor verdens klimautslipp. Hydro har dessuten som mål å bli karbonnøytrale innen 2020. Det skal de oppnå ved å redusere egne utslipp, øke resirkuleringen, og hjelpe andre med å utvikle produkter som reduserer karbonutslippene.

Derfor vil Arbeiderpartiet sikre industrien konkurransedyktige betingelser for å hindre at den flagges ut til land som produserer på kull- og gasskraft, med høye karbonutslipp. Derfor trenger vi ikke flere sjøkabler til utlandet som driver strømprisene opp i Norge. Derfor må vi få på plass ei regjering som vil stå på i de pågående forhandlingene med EU for videreføring av CO-kompensasjonsordninga etter 2020 (!) Hvis ikke, må industrien snart betale CO-avgift på den reine, norske vannkrafta de bruker. Foredling av rein norsk vannkraft til grønne industriprodukter er en viktig del av den norske innsatsen for å løse klimautfordringene.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets Stortingsvalg er en stemme for større og raskere innsats mot menneskeskapte klimaendringer. Og for målrettet satsing på grønn norsk teknologi og industri. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags