Åge Fossums verden i rødt, hvitt og blått

Øyvind Vådahl.

Øyvind Vådahl.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDet er prisverdig at Åge Fossum i Aura Avis den 20/4, og den 24/4 kaster seg inn i debatten om det nye spesialmottaket som kanskje kommer til Sunndalsøra. Debattanter har det nemlig vært alt for lite av. Han har til og med klart å lokke ordføreren inn i ordskiftet og få ham til å mene ting om dette. Det er etter min erfaring en bragd i seg selv. Nå skal det sies at Fossums innlegg var så overfyllt med faktafeil, omtrentligheter og merkelige politiske betraktninger, at det var en forholdsvis takknemlig oppgave å kritisere det. Mer om det siden.

STYRT AVVIKLING?

Sunndal kommune har i løpet av det siste året opplevd en masseoppsigelse i stor skala, og en særdeles usjarmerende politisk og administrativ prosess om kommunal mottaksdrift i fremtiden - nesten helt uten å måtte stå til rette for det foran presse og media. Mange har mistet arbeided sitt, eller blitt omplassert i midlertidige småstillinger, og jeg tror at et stort antall sunndalinger, langt ut over de mottaksansatte, har blitt berørt av denne prosessen på en eller annen måte. Vi har nå bevitnet at kommunens administrasjon har fremtvinget en storstilt avvikling av et meget stort antall offentlige arbeidsplasser, og sørget for å dytte dem over til det private næringsliv. Ikke bare huler dette ut kommunens økonomi, som har nok utfordringer likevel, men det har også gjort Sunndalsøra fattigere i kraft av en langt mer blendahvit, kjedelig og homogen sentrumsbefolkning.

MENNESKESYN

Det er ikke sikkert at Fossum har noe i mot dette. Han avslører seg selv ved å ty til gammel orientalistisk retorikk ved å fremstille asylsøkere som en spesiell sort mennesketype. Nemlig den type mennesker som er varmblodige og tilbøyelige til å dra kniven – fordi de kommer fra spesielle land med totalitære regimer. Her er Fossums beskrivelse av spesialmottakets beboere oversatt til det han kaller ”godt norsk”: ”Potensielt rabiate, voldelige menn fra totalitære kulturer der kniven sitter svært så løst i sliren”. Dette er en helt forkjært og verdiladet beskrivelse som får meg til å lure på Fossums menneskesyn. Som eksempel benytter han det tragiske knivdrapet på Sunndal asylsøkermottak hvor en ung eritreisk jente ble brutalt drept, i det som senere viste seg å være et sjalusidrama mellom ungdommer, og hvor gjerningsmannen var en tilreisende. I motsetning til Fossum, så var jeg til stede på mottaket den natten, og vet at mottakets bemanning sammen med politi og nødetater håndterte situasjonen på en meget profesjonell måte. Noe vi også fikk tilbakemelding på i etterkant av hendelsen. At mennesker dreper hverandre på grunn av kjærlighet og hat er dessverre et helt vanlig fenomen – ikke i asylmottak først og fremst, men ute i samfunnet vårt av helt vanlige nordmenn.

SESONGARBEIDSPLASSER?

Fossum trekker tidligere mottaksleder Tore Vaagens troverdighet i tvil når han i et avisintervju sier at vi har levd med mange ustabile asylsøkere i flere tiår – og håndtert det. I neste øyeblikk hevder Fossum at arbeidsplasser innen mottaksdrift er av en så midlertidig art, at de kan kalles sesongarbeidsplasser. Vel, den samme Vaagen har sørget for at det har vært opptil 50 slike sesongarbeidsplasser i Sunndal – i snart 20 år. Når man dertil tilføyer at mottaksdriften har vært i Sunndal i nesten 30 år, må det være lov å spørre om Fossums oppfatning av midlertidighet bærer preg av litt for hurtig og omtrentlig tenking. I Aura Avis den 24/4 gjentar han sit noe merkelige syn på midlertidighet: ”For noen svært midlertidige arbeidsplasser, skal sikkerhet og livskvalitet til de som bor og ferdes i området Bruflata/Tredalsvegen ofres!” Ofres, mine damer og herrer – intet mindre. Fossum har i likhet med både Refstie, Outzen og Andreassen absolutt ingen holdepunkter eller bevis for at et slikt mottak utgjør en sikkerhetsrisiko for nærmiljøet – de gnager og leser den samme setningen om og om igjen. Et helt udokumentert voldsaspekt har fått dominere debatten helt fra starten, og gjør det dessverre fremdeles. UDI selv sier at de har svært få hendelser i disse mottakene; men det bryr ikke disse herrene seg om. Det er beklagelig at folk føler frykt, men det må kreves litt mer en bare følelser og antakelser for å kunne stanse slike svære samfunnsinteresser som denne. Vi snakker om en bedrift med flere ansatte enn Hycast og nesten like mange som Storvik. Vi snakker om millioner i skatteinntekter, vertskommunetilskudd, lokal næringsutvikling, tilflytting til kommunen, bevaring av politiberedskap og ambulansetjeneste og posisjonering av Sunndal som et kompetansesenter for psykisk helse, og lokasjon for et eventuelt kvinnefengsel. Det er lov å løfte blikket litt.

RØD OG BLÅ POLITIKK?

Fossums politiske analyse er ganske fornøyelig lesning. Hans billige påstand om at stemmene for og i mot etablering av spesialmottak korresponderer med politikernes bosted, er en like stor avsporing som det er direkte feil. Det er også å tillegge andre mennesker meninger de ikke har. Når det gjelder Fossums etterlysning av en mer borgelig politikk, så finner jeg den merkelig. Hva kan være mer borgelig politikk enn å flytte offentlig velferdsproduksjon over på private hender? Hva med å fraskrive seg det moralske ansvaret som ligger i å hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon? Det er jo fremskrittspartipolitikk i praksis det. Et ”så rødt flertall er en trussel mot lokalt demokrati” sier Fossum. Har han ikke fått med seg at denne borgelige politikken blir fanebært og løftet frem av den rødeste politikeren i kommunestyret – SVs leder Erling Outzen? Outzen har slått seg på lag med et parti som vil sette menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser til side, knuse fagforeninger, og privatisere offentlig velferdsproduksjon. Heldigvis har partiet yngre krefter som er mer i tråd med både grasrota i partiet og partiprogrammet sitt. Hva med Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet stemte ned etablering i økonomi og planutvalget? Dertil kommer at flere av de borgelige politikerne har stemt FOR mottak i kommunestyret. Jeg deler til dels Fossums politiske forvirring – vi står overfor en særdeles rotete politisk lapskaus som er vanskelig å orientere seg i. Det som er litt fornøyelig i det hele, er at vi ser ut til å ha fått en spennende nyvinning i det politiske landskapet i Sunndal som jeg tror vil avstedkomme store interne debatter i fremtiden. En kollega av meg kalte det her om dagen for Sosialistisk Fremskrittsparti. Mon tro om det kan være et parti for Åge Fossum?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags