Botilbud for beboere med særskilte behov: Nytt anbud lyses ut

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerUtlendingsdirektoratet lyser i disse dager ut et nytt anbud for beboere med særskilte behov.

Tidlig i høst fikk disse beboerne et ufortjent dårlig rykte. Noen svært få av dem hadde en utagerende oppførsel, men var ikke til skade for andre personer. Det er selvsagt uheldig og kan virke skremmende. Men lokale medier blandet dette sammen med oppførselen til andre beboere som bodde i disse boligene fra før av, slik at leserne fikk et mye verre inntrykk av dem enn sant er.

Ta kontakt

Hvis en potensiell driftsoperatør leverer inn et anbud om å drive slike boliger i ditt nabolag, bør du i første omgang søke informasjon hos dem. Anbudsfristen er 21. januar, og kunngjøringen vår er tilgjengelig i databasen for offentlige innkjøp.

Etter det vil vi bruke et par måneder for å vurdere de ulike anbudene før vi inngår kontrakt med det beste tilbudet. I denne perioden vil vi besøke de stedene som er kvalifisert og ha en god dialog med kommunen og den potensielle driftsoperatøren.

Nye grep

Vår vurdering er at det er bedre å fordele de om lag 20 beboerne på flere bygninger istedenfor å samle alle i én bygning. I det nye anbudet setter vi derfor som krav at de skal fordeles på minst tre bygninger, som kan ligge i én eller to separate kommuner.

Vi setter samtidig høyere krav til minimumsbemanningen i boligene. Dette vil selvsagt bli dyrere, men vi mener det er nødvendig for å få dette på plass.

De fleste som skal jobbe der, må ha miljøterapeutisk bakgrunn og ha erfaring med botrening, selvbildebygging, struktur, konflikthåndtering og livsmestring.

En kjent problemstilling

Så å si alle kommunene i Norge har egne innbyggere som sliter med rus og psykiatri. Så lenge helsevesenet ikke anser dem som så syke at de må legges inn, må kommunen håndtere dette på best mulig måte – både for dem det gjelder og nabolaget.

I så måte skiller ikke disse beboere seg ut. De har krav på et botilbud fra Utlendingsdirektoratet. Istedenfor at de skal bo i et vanlig asylmottak, legger vi oss på samme linje som Kommune-Norge med boliger med høy bemanningsgrad. Kommunen vil få et vertskommunetilskudd for å dekke sine tjenester for disse beboerne.

Hvem er de?

Halvparten har allerede fått opphold i Norge, men venter fortsatt på kommuner som ønsker å bosette dem. Noen få har saken sin til behandling hos UDI, mens resten har fått avslag og skal reise fra Norge.

Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, eller utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet. Men de fleste gjør lite ut av seg.

UDI vil følge tett opp tilbudet med driftsoperatøren og ha samarbeidsmøter med kommunen. Driftsoperatøren skal legge opp til informasjonsmøte med innbyggerne og ha nær kontakt med naboene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags