Botilbud for beboere med særskilte behov - svar til avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI

Stig Rune Andreassen.

Stig Rune Andreassen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev
Ser at UDI ved en av direktørene har sendt et leserbrev til Aura Avis ang botilbud for flyktninger og asylsøkere med særskilt behov.

Grunnen slik jeg ser det er at Christine Wilberg, UDI har blitt gjort oppmerksom på at et samlet formannskap i Sunndal kommune gikk inn for rådmannens innstilling om ikke å delta i en eventuell anbudskonkurranse om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning.

Videre at et samlet formannskap etter forslag fra Stig Rune Andreassen, FrP, at Sunndal kommune ikke ønsker et slikt tilbud lagt til Sunndal.,

Utlendingsdirektoratet har nå lyst ut et nytt anbud for beboere med særskilte behov. Den nye i utlysningen er at nå skal disse 20 beboerne fordeles på flere bygninger, minst tre bygninger. De kan også ligge i en og samme kommune eller i for eksempel to kommuner.

Direktøren påpeker i sitt leserbrev at nesten alle kommuner i Norge har sine innbyggere som sliter med rus og psykiatri. Det er sikker riktig, men hva har det med denne sak å gjøre.

Jeg velger å sitere fra leserbrevet:
«Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, eller utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet.»

Kjære UDI.
Dette er de farligste asylsøkerne, enkelte beboere må ha svært tett oppfølging.. De skal vi ikke ha i et boligområde. Jeg viser til andre plasser i landet der et slikt mottak har blitt etablert og at det har ført til problemer. Vi er heller ikke rigget til dette med hensyn til politivakt, og legevakten som skal overføres til et større distrikt. Slike mottak der beboerne med voldelig og truende adferd kan ferdes fritt, vil vi ikke ha i et boligområde eller i Sunndal. Det sa også ØP-utvalget, nå formannskapet i Sunndal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags