Bra, Stig Rune!

Åge Fossum. (Arkiv)

Åge Fossum. (Arkiv)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev”Nei til spesialmottak” heter det heldigvis nå Jeg skal ikke gjøre noe veldig stort nummer ut av dette, men vel verdt er det allikevel å huske på at det samme samlede politikerkorpset i Sunndal - som nå roses for et enstemmig, svært riktig vedtak i ØP - så sent som i april i år faktisk også gjorde et enstemmig, men motsatt vedtak (enstemmig med unntak av Frp, som var det eneste partiet som stemte mot).

- Et enstemmig vedtak om å ville legge nettopp dette spesialmottaket til det tett befolkede boligområdet på Bruflata ... Og det vel vitende om både fare- og trusselnivå. Uten snev av omtanke for beboerne i området, ble dette i samarbeid med Fredensborg Eiendom ønsket veldig velkomment. Hadde de fått det som de ville da, hadde vi hatt nettopp dette mottaket her på Sunndalsøra - akkurat nå!

Hva er så forskjellen på forutsetningene i april og nå? (Ordføreren uttalte på NRK Møre og Romsdal, uten å komme nærmere inn på det, at det ligger andre forutsetninger til grunn nå.) Forutsetningene/ordlyden i utlysningsbrevet fra UDI er akkurat den samme nå som i april: ”… et spesialmottak – en særskilt bo- og omsorgsløsning, et bolig- og omsorgstilbud for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd. Dette gjelder som hovedregel beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Er det ved disse ordene fra UDI at Lusie Gjersvoll (i Aura Avis 15.11.18) stiller seg spørsmål ved ”… UDI’s vurdering og grundighet …”? Utlysningsbrevet fra UDI gir vel heller en ryddig og grundig vurdering?

Verdt å merke seg er det også at Lusie Gjersvoll er ”… mer skeptisk til etableringen av et særskilt mottak etter å ha sett erfaringen fra andre steder.” - Mer skeptisk, men ikke avvisende eller imot. Kan en skylde UDI for noe her? Nei, ØP (les Ap) hadde et svært godt grunnlag til å fatte et klokt vedtak! Et rent Ap-flertall sørget for det motsatte.

Hva kan vel svaret bli når de møter Fredensborg Eiendom ved neste korsveg? Jeg er ikke spesielt beroliget. Som Sunndal kommune, styres også Øyer kommune av et Ap-flertall. Er det (etter å ha sett «Svarteper» på NRK) redsel for å havne i samme unåde hos lokalbefolkningen som i Øyer som utgjør de endrede forutsetningene? Kanskje er det at fare- og trusselnivået beskrevet i UDI sitt utlysningsbrev, faktisk viser seg å være reelt som utgjør de endrede forutsetningene? Vi kan jo håpe på det. Maktarrogansen i begge kommuner er for øvrig omtrent på samme nivå.

Så, æres den som æres skal, og det er ikke det nå enstemmige økonomi- og planutvalget (dvs. Arbeiderpartiets rene flertall ). Med vårt røde flertall, kunne det vært vi som nå måtte slite med dette spesialmottaket! Bra jobbet Stig Rune!

Stem et borgerlig parti 9. september 2019!

«Stig som ordfører i Sunndal fra 2019»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags