Ny aktivitet på Asylmottaket?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerI ØP (formannskapet) den 23.1.18 ble vi politikere informert om at Sunndal kommune pr. telefon av UDI - regionskontor Vest, at UDI hadde mottatt et anbud fra Driva Drift med kontor i Bardu, på drift under «Særskilt bo- og omsorgsløsning.» Jeg antar at det er de ledige lokalene i Tredalsveien som skal brukes. Politikerne i ØP var skeptiske til dette og ønsket å sende en bekymringsmelding til UDI.

Hva er nå dette? I følge anbudsutlysningen gis en kort beskrivelse av tiltaket:

«Særskilt bo- og omsorgsløsning er et bolig- og omsorgstilbud for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak, mottak med tilrettelagt avdeling eller mottak for enslige mindreårige asylsøkere, på grunn av truende og/eller voldelig atferd. Dette gjelder som hovedregel beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser. Det er i følge anbudet ca 23 plasser hvorav 15 er faste og 8 på stykkpris. Det vil også være en opsjon på ytterligere 5 faste plasser. Driftsavtalen er på 3 år + opsjon på flere år.

I ekstraordinære tilfeller kan også andre tilbys plass, men beboerne vil alltid være mennesker som faller inn under utlendingslovens § 95 1. ledd. Målgruppen vil i hovedsak være voksne.

Hovedmålsettingen med oppholdet på særskilt bo- og omsorgsløsning er å stabilisere den enkelte for å forhindre ny utagering/voldsepisoder, gjennom blant annet anvendte miljøterapeutiske prinsipper. I mange tilfeller vil det også være en målsetting å sikre at personen får oppfølging og/eller utredning av helsevesenet. Oppholdet skal avsluttes når beboeren er i stand til å benytte seg av UDIs ordinære mottakstilbud, tilbud på mottak med tilrettelagt avdeling, bosettes i en kommune eller returneres til hjemlandet. UDI avgjør når oppholdet på særskilt bo- og omsorgsløsning skal avsluttes for den enkelte.»

Jeg mener at dette vil vi ikke ha i Sunndal. Vi har gjennom mange år bygd opp et godt renomé i Sunndal blant innbyggerne. Dette prosjektet/tiltaket kan rive ned alt vi har bygd opp. Dette er personer som kan gå ut og inn når de vil. Det vil også føre til en oppbygging av sosial-og justis feltet i Sunndal. Dette har jeg ikke noen tro på og vil fraråde alle til å si nei til dette. Det er pr dato ikke avgjort hvem som får dette, men håper inderlig at det ikke blir Sunndal. Ser for øvrig at de lyser ut stillingene før de har fått tildelt oppdraget.

Gruppelederne i Sunndal kommunestyre sa også nei til at Sunndal skulle søke på dette i et møte før jul. I siste ØP møte var det heller ingen andre politikere som sa at dette måtte vi få til. Derimot sa vi at dette må UDI komme å gi mere informasjon på.

Jeg ønsker ikke å ha et mottak med personer som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Stig Rune Andreassen
Kommunestyremedlem
Fremskrittspartiet

25. januar 2018

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags