Øyvind Vådahls verden i rødt/mørkerødt

Brynjulf Rasch. (Arkiv)

Brynjulf Rasch. (Arkiv)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev

Øyvind Vådahl svarer, 25.04, på Åge Fossums leserbrev vedrørende ”spesialmottaket” som kanskje blir etablert i kommunen.

Vådahls opphøyer seg selv i sitt leserbrev til å være den, ene og alene, som vet alt, kan alt og har det riktige menneskesyn. Respekten for andres meninger er rimelig fraværende.

Vådahl har en utstrakt bruk av adjektiver i leserbrevet, sikkert for å gjødsle egne meninger og beskrivelser av omgivelsene.

Ref. Vådahls leserbrev:

STYRT AVVIKLING?

Sunndal kommune har i løpet av det siste året opplevd en masseoppsigelse i stor skala, og en særdeles usjarmerende politisk og administrativ prosess om kommunal mottaksdrift i fremtiden - nesten helt uten å måtte stå til rette for det foran presse og media. Mange har mistet arbeided sitt, eller blitt omplassert i midlertidige småstillinger, og jeg tror at et stort antall sunndalinger, langt ut over de mottaksansatte, har blitt berørt av denne prosessen på en eller annen måte. Vi har nå bevitnet at kommunens administrasjon har fremtvinget en storstilt avvikling av et meget stort antall offentlige arbeidsplasser, og sørget for å dytte dem over til det private næringsliv. Ikke bare huler dette ut kommunens økonomi, som har nok utfordringer likevel, men det har også gjort Sunndalsøra fattigere i kraft av en langt mer blendahvit, kjedelig og homogen sentrumsbefolkning.

Kommentarer:

Det å drive et mottak er og vil alltid være tidsbegrenset. Sentrale myndigheter prøver etter beste evne å tilpasse antall mottaksplasser etter behovet. Behovet for mottaksplasser varierer og, dessverre, dermed også behovet for arbeidsplasser i mottakene. Ingen kan bli forundret over dette, selv ikke Vådahl.

Hva Vådahl mener med ”… usjarmerende politisk og administrativ prosess om kommunal mottaksdrift i fremtiden..” er uklart. Gikk ikke saken som du håpet?

Videre: ”Vi har nå bevitnet at kommunens administrasjon har fremtvinget en storstilt avvikling av et meget stort antall offentlige arbeidsplasser….” Hva mener Vådahl skulle vært gjort? Jobbet du selv i mottaket som ble lagt ned er det forståelig at du skriver som du gjør. Mener du at en kommune som etablerer mottak, i egen eller privat regi, er ”dømt” til å ha mottaket til evig tid?

…. ”har også gjort Sunndalsøra fattigere i kraft av en langt mer blendahvit, kjedelig og homogen sentrumsbefolkning.” Der gikk Vådahl på limpinnen og trakk rasistkortet. Da får du rødt kort.

Ref. Vådahls leserbrev:

MENNESKESYN

Det er ikke sikkert at Fossum har noe i mot dette. Han avslører seg selv ved å ty til gammel orientalistisk retorikk ved å fremstille asylsøkere som en spesiell sort mennesketype. Nemlig den type mennesker som er varmblodige og tilbøyelige til å dra kniven – fordi de kommer fra spesielle land med totalitære regimer. Her er Fossums beskrivelse av spesialmottakets beboere oversatt til det han kaller ”godt norsk”: ”Potensielt rabiate, voldelige menn fra totalitære kulturer der kniven sitter svært så løst i sliren”. Dette er en helt forkjært og verdiladet beskrivelse som får meg til å lure på Fossums menneskesyn. Som eksempel benytter han det tragiske knivdrapet på Sunndal asylsøkermottak hvor en ung eritreisk jente ble brutalt drept, i det som senere viste seg å være et sjalusidrama mellom ungdommer, og hvor gjerningsmannen var en tilreisende. I motsetning til Fossum, så var jeg til stede på mottaket den natten, og vet at mottakets bemanning sammen med politi og nødetater håndterte situasjonen på en meget profesjonell måte. Noe vi også fikk tilbakemelding på i etterkant av hendelsen. At mennesker dreper hverandre på grunn av kjærlighet og hat er dessverre et helt vanlig fenomen – ikke i asylmottak først og fremst, men ute i samfunnet vårt av helt vanlige nordmenn.

Kommentarer:

Rasistkortet dras igjen. At Fossum, og andre i kommunen, ikke ønsker et spesialmottak i sin nærhet eller noe annet sted i kommunen, må Vådahl bare akseptere. Måten du tillegger Fossum meninger og menneskesyn sier mye om dine meninger og menneskesyn.

Å fremstille seg selv som den som sitter på alle korrekte svar vedrørende drift av mottak fordi en selv tidligere har jobbet på et mottak er å overdrive egen innsikt. Å ”bagatellisere” episodene ved mottaket skremmer kanskje like mye som å berolige.

Ref. Vådahls leserbrev:

SESONGARBEIDSPLASSER?

Fossum trekker tidligere mottaksleder Tore Vaagens troverdighet i tvil når han i et avisintervju sier at vi har levd med mange ustabile asylsøkere i flere tiår – og håndtert det. I neste øyeblikk hevder Fossum at arbeidsplasser innen mottaksdrift er av en så midlertidig art, at de kan kalles sesongarbeidsplasser. Vel, den samme Vaagen har sørget for at det har vært opptil 50 slike sesongarbeidsplasser i Sunndal – i snart 20 år. Når man dertil tilføyer at mottaksdriften har vært i Sunndal i nesten 30 år, må det være lov å spørre om Fossums oppfatning av midlertidighet bærer preg av litt for hurtig og omtrentlig tenking. I Aura Avis den 24/4 gjentar han sit noe merkelige syn på midlertidighet: ”For noen svært midlertidige arbeidsplasser, skal sikkerhet og livskvalitet til de som bor og ferdes i området Bruflata/Tredalsvegen ofres!” Ofres, mine damer og herrer – intet mindre. Fossum har i likhet med både Refstie, Outzen og Andreassen absolutt ingen holdepunkter eller bevis for at et slikt mottak utgjør en sikkerhetsrisiko for nærmiljøet – de gnager og leser den samme setningen om og om igjen. Et helt udokumentert voldsaspekt har fått dominere debatten helt fra starten, og gjør det dessverre fremdeles. UDI selv sier at de har svært få hendelser i disse mottakene; men det bryr ikke disse herrene seg om. Det er beklagelig at folk føler frykt, men det må kreves litt mer en bare følelser og antakelser for å kunne stanse slike svære samfunnsinteresser som denne. Vi snakker om en bedrift med flere ansatte enn Hycast og nesten like mange som Storvik. Vi snakker om millioner i skatteinntekter, vertskommunetilskudd, lokal næringsutvikling, tilflytting til kommunen, bevaring av politiberedskap og ambulansetjeneste og posisjonering av Sunndal som et kompetansesenter for psykisk helse, og lokasjon for et eventuelt kvinnefengsel. Det er lov å løfte blikket litt.

Kommentarer:

”For noen svært midlertidige arbeidsplasser, skal sikkerhet og livskvalitet til de som bor og ferdes i området Bruflata/Tredalsvegen ofres!” Ofres, mine damer og herrer – intet mindre. Fossum har i likhet med både Refstie, Outzen og Andreassen absolutt ingen holdepunkter eller bevis for at et slikt mottak utgjør en sikkerhetsrisiko for nærmiljøet – de gnager og leser den samme setningen om og om igjen.”

Øyvind Vådahl, dette blir vel svulstig og påståelig. Evnen til å sette seg inn i andres følelser og tankegang er totalt fraværende. Å få et spesialmottak som nabo gir de som blir berørt, grunn til bekymring. Å bruke Tore Vaagens nesten 20-årige erfaringer som referanse hjelper lite. Hvem av oss kan se inn i fremtiden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags