Spesialmottak for truende og/eller voldelige voksne menn i Sunndal

Åge Fossum. (Arkiv)

Åge Fossum. (Arkiv) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevMerkelig stille etter flere oppslag i lokalpressen om at et flertall i Sunndal kommunestyre først vedtok å kunne vurdere varslede utlysninger fra UDI om kommunal drift av slikt mottak, for deretter i økonomi- og planutvalget å stemme i mot, men går så inn for et samarbeid med Fredensborg-konsernet om å få hit nettopp et spesialmottak – en særskilt bo- og omsorgsløsning, et bolig- og omsorgstilbud for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd. Dette gjelder som hovedregel beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Ja, les disse linjene en gang til. Det skal vel ikke så mye til for å skjønne alvoret i dette?

…vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser… Omgivelsene er i dette tilfellet meg og mange med meg. Vi som bor og ferdes langs mottaket til og fra arbeid, skole og annet på dag- og kveldstid.

Det som er sikkert er at jeg ikke vil føle meg trygg så lenge jeg vet at slike befinner seg der, og fritt kan bevege seg ut og inn i lokalsamfunnet etter eget ønske!

Er det bare jeg som frykter dette og reagerer på at flertallet av våre egne folkevalgte har stemt for, og ønsker å legge noe slikt til Sunndalsøra, og det til et tett befolket boligområde? Mitt nærområde.

Om de innledningsvis nevnte avstemningene

Vel verdt å merke seg er: At et par av representantene fra AP og SV, som i kommunestyremøtet stemte mot forslaget, selv bor i nabolaget til det eventuelle mottaket.

Også vel verdt å merke seg er: At de to representantene fra Senterpartiet, som i økonomi- og planutvalget, stemte for forslaget om kommunal drift, selv bor i svært god avstand fra det eventuelle mottaket.

Spesielt vel verd å merke seg er: At bare FrP som parti stemte mot.

Her er det snakk om et spesialmottak for voksne menn med truende og/eller voldelig adferd – eller på godt norsk; potensielt rabiate, voldelige menn fra brutale totalitære kulturer der kniven sitter svært så løst i sliren. Det siste finnes det til og med lokal erfaring med. – Et knivdrap på nettopp Sunndal Asylsøkermottak. Et drap ingen av de ansatte hadde noen mulighet til å avverge!

At nettopp tidligere leder for Sunndal Asylsøkermottak Tore Vaagen nå står frem Aura Avis og forsøker å berolige med at ”Vi har levd med mange ustabile asylsøkere i flere tiår, og de har blitt håndtert i mottaket”, virker dermed ikke spesielt overbevisende?

Med hvilken overbevisning kan akkurat den samme, nå daglig leder i Fredensborg Eiendom, si at slikt vil man ha kontroll på?

Nå er det selvfølgelig slik at ingen er kriminelle før noe kriminelt er gjort, og kriminelle skal som kjent sitte i fengsel, men med tanke på ovennevnte må en vel kunne greie å forstå at potensialet til at noe kriminelt kan skje er relativ stort? Karakteristikken UDI selv gir av de aktuelle kandidatene gjør jo saken helt opplagt! Nei, nå får vi (de folkevalgte) jaggu ta til vettet! Dette skal vi ikke ta sjansen på!

Også jeg skjønner at det her er snakk om tapte arbeidsplasser. - Sannsynligvis bare det. Realiteten er imidlertid den at arbeidsplassene i det tidligere Sunndal Asylsøkermottak, Sunndal Voksenopplæring og nå et evt. nytt mottak, bare er snakk om midlertidige arbeidsplasser, nærmest å regne som sesongarbeidsplasser med kortere eller lengre varighet. Ikke mye å satse framtiden sin på. Ingen forventer vel at slike arbeidsplasser blir varige?

Oppfordrer alle, som er like provoserte som meg, til å tenke på at det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til neste år. Det er på høy tid å rokere ved maktbalansen i Sunndal kommune. Et så rødt flertall er en trussel mot lokalt demokrati, og gir neppe et riktig speilbilde av folkemeningen i dag.

Borgerlig side må våkne til liv, engasjere og sørge for større oppslutning, slik at reelle diskusjoner fra sak til sak også kan ende med at et borgerlig syn kan få flertall i kommunestyret. Slikt er ikke mulig i dag.

Vi som skal stemme må engasjere oss, si i fra, delta mer og stemme der det føles riktig.

Stem et borgerlig parti til neste år!

Jeg velger meg Frp - de eneste som stemte mot! - Stig som ordfører fra 2019!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags