Svar til Åge Fossum

Ståle Refstie. (Arkiv)

Ståle Refstie. (Arkiv)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI et leserinnlegg i Aura Avis uttrykker Åge Fossum bekymring for en eventuell etablering av en særskilt bo- og omsorgsløsning i lokalene til det tidligere Sunndal Asylsøkermottak i Tredalsvegen ved Bruflata. I følge utlysningen er dette et bolig- og omsorgstilbud for inntil 23 voksne som ikke kan ivaretas i ordinære mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd, og som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser. Det er et frivillig botilbud der hverken UDI eller driveren har hjemmel til å bruke tvang overfor beboerne. Målet med oppholdet er å stabilisere beboerne for å forhindre ny utagering. Det skal gjøres med miljøterapeutiske prinsipper og oppfølging av helsevesenet. Oppholdet skal avsluttes når beboerne er i stand til å benytte seg av andre mottakstilbud, eller returneres til hjemlandet. UDI krever derfor at driveren av særskilt bo- og omsorgsløsning har kompetanse i å håndtere personer med utagerende og voldelig adferd.

Jeg har derfor stor forståelse for Fossums og andre som bor nær mottaket sin bekymring. Jeg har også mine motforestillinger mot etablering av en særskilt bo- og omsorgsløsning i dette området, og har vært tydelig på det. Og la det være sagt – mine motforestillinger har ingenting med fremmedfrykt å gjøre. Godt flyktningarbeid og bosetting av flyktninger i Sunndal er jeg for!

I kommunestyret den 21.3 gikk jeg likevel inn for at kommunen skulle vurdere å legge inn anbud på drift av særskilt bo- og omsorgsløsning. Dette ble vedtatt med 20 mot 6 stemmer. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre stemte for, Fremskrittspartiet stemte mot, og Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti var delte.

Når saken så kom opp i Økonomi- og planutvalget, vedtok utvalget med 9 mot 2 stemmer at kommunen ikke skal levere anbud på å drive en særskilt bo- og omsorgsløsning. Bare Senterpartiet stemte for å levere anbud. Så vedtok Økonomi og planutvalget at Sunndal kommune ønsker godt samarbeid med andre aktører som er aktuelle tilbydere for en særskilt bo og omsorgsløsning, samt at vi er positiv til å bli vertskommune for et slikt mottak. Dette ble vedtatt med åtte stemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot tre stemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti.

For min egen del var jeg skeptisk til det siste vedtaket. Men – om en privat aktør leverer anbud på drift av særskilt bo og omsorgsløsning i Sunndal, har kommunen ingen mulighet til å stoppe dette. Etableringen er da UDIs suverene beslutning. Både beboerne i mottaket og alle som bor nær mottaket har i så fall alt å vinne på best mulig samarbeid mellom kommunen og den private driveren. Derfor stemte jeg for dette.

Jeg stiller meg uforstående til at Fossum framstiller det som om de rødgrønne er for etablering av en særskilt bo- og omsorgsløsning i Sunndal mens de borgerlige er mot. Og at han derfor oppfordrer alle som er imot slik etablering om å stemme på et borgerlig parti ved kommunevalget neste år. I denne saken har som sagt Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre vært positive, Fremskrittspartiet har vært negative, og Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti delte.

Private aktører har varslet at de vil levere anbud på drift av særskilt bo- og omsorgsløsning i Tredalsvegen 10. Anbudsfristen går ut den 25. april, og UDI vil tildele kontrakten utpå ettersommeren. Om kontrakten tildeles en aktør i Sunndal, vil det skapes 50-60 nye statlig finansierte arbeidsplasser i mottaket. Det er i så fall positivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags