Svar til ordfører Ståle Refstie

Åge Fossum. (Arkiv)

Åge Fossum. (Arkiv)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevGodt å høre at ordføreren egentlig har motforestillinger mot etablering av en slik særskilt bo- og omsorgsløsning, midt i det tett befolkede boligområdet Bruflata/Tredalsvegen. - En verst tenkelig plassering.

At ordføreren har «…stor forståelse for Fossums og andre som bor nær mottaket sin bekymring. Jeg har også mine motforestillinger mot etablering av en særskilt bo- og omsorgsløsning i dette området…», høres imidlertid ikke særlig ektefølt ut, så lenge meningen allikevel er å stemme for.

Ordføreren skriver innledningsvis som sant er, at dette er «…et bolig- og omsorgstilbud for inntil 23 voksne som ikke kan ivaretas i ordinære mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd, og som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser».
- En utilslørt sannhet fra UDI, godt egnet til å spre frykt for hva som kan måtte komme.

Ordføreren avslutter innlegget med at for å vokte disse inntil 23 voksne beboerne, trengs hele 50-60 (statlig finansierte ;) hel-/deltidsansatte. Her kan en virkelig begynne å skjønne alvoret i saken.
I tillegg må en være klar over at dersom disse beboerne ønsker å ta seg en «tur på byen», er det ingen som kan hindre dem i det.
- Svært godt egnet til virkelig å spre frykt hos de som bor og ferdes i området.

Artikkelen i avisa tirsdag 24. april, om Fredensborg og dets samarbeidspartnere, tjener heller ingen annen hensikt enn å forsterke alvoret og frykten.

Ordføreren skriver videre at «I kommunestyret den 21.3 gikk jeg likevel inn for at kommunen skulle vurdere å legge inn anbud på drift av særskilt bo- og omsorgsløsning. Dette ble vedtatt med 20 mot 6 stemmer. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre stemte for, Fremskrittspartiet stemte mot, og Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti var delte.
Å her si at Arbeiderpartiet var delt, når bare 2 av 15 representanter stemte mot, er vel å ta litt vel i? Jeg vil kalle det et enstemmig AP som stemte for. SV kan helt riktig her kalles delt, da 1 av 2 representanter stemte mot. Selv med bare AP sine stemmer ville det blitt et flertall.

Om ordføreren leser mitt innlegg en gang til, vil han se at også jeg var klar over nettopp at borgerlige partier stemte både for og mot i de to møtene.
– For, i kommunestyremøtet.
– Mot, i ØP, etter å ha fått mer faktainformasjon på bordet. Å endre standpunkt i en slik prosess vitner om styrke.

Mitt poeng i den sammenhengen var at det bare var Frp som parti, som konsekvent stemte mot forslagene i begge møtene. Det er ekte omtanke for de som bor og ferdes ved mottaket, de mest berørte.

Ordføreren skriver videre at et flertall i økonomi- og planutvalget «ønsker godt samarbeid med andre aktører som er aktuelle tilbydere for en særskilt bo og omsorgsløsning, samt at vi er positiv til å bli vertskommune for et slikt mottak. Dette ble vedtatt med åtte stemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot tre stemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti».

Det var i dette møtet saken fikk sin avgjørelse. Stemmefordelingen ordføreren selv refererer til over, er nettopp det som gir et rødgrønt flertall for saken. Det er dette som gir meg konklusjonen, som ordføreren stiller seg uforstående til, at «…de rødgrønne er for etablering av en særskilt bo- og omsorgsløsning i Sunndal mens de borgerlige er mot».

Dette rødgrønne flertallet, med vår ordfører (…som var skeptisk til det siste vedtaket) i spissen, er det altså som nå inviterer Fredensborg Eiendom velkommen, ønsker å være vertskommune for et slikt mottak og inviterer til et best mulig samarbeid mellom partene.

For noen svært midlertidige arbeidsplasser, skal sikkerhet og livskvalitet til de som bor og ferdes i området Bruflata/Tredalsvegen ofres!
- At vi har et slikt flertall blant de folkevalgte er det som virkelig skremmer. Å ha trusselen om dette hengende over hodene på oss, er å spre frykt i ordets rette forstand.

Oppfordringen min om å be alle stemme borgerlig til valget neste år, kan for øvrig ikke tas ut av konteksten om at «Det er på høy tid å rokere ved maktbalansen i Sunndal kommune. Et så rødt flertall er en trussel mot lokalt demokrati, og gir neppe et riktig speilbilde av folkemeningen i dag.»

Alt dette viser med all tydelighet nødvendigheten av et nytt flertall i Sunndal kommunestyre. Oppfordringen opprettholdes! La oss få slutt på galskapen!

Et mer balansert demokrati i Sunndal må til, og kan bare oppnås ved et bredt borgerlig samarbeid.

Så igjen: Alle sammen - stem et borgerlig parti til neste år!

Jeg velger meg Frp! - Stig som ordfører fra 2019!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags