Jonas på 11 måneder skal begynne i barnehagen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHvordan vil oppstarten se ut hvis den ikke er planlagt?

I mer enn 40 år har barnehagelærere hatt fire timer i uka til for- og etterarbeid. På papiret. Undersøkelser viser at 25% av dem ikke fikk gjennomført dette. Lav bemanning og mangel på barnehagelærere gjør at planleggingstid forsvinner ved at de blir satt inn som vikarer; ungene kan jo ikke være aleine. Planlegging av arbeidet med barna blir nedprioritert.

Mangel på tid til god planlegging står i sterk kontrast til alle de nye oppgavene barnehagelærerne blir pålagt. Barnehagen er blitt en læringsarena for små barn, et startpunkt for et helhetlig utdanningsløp. "Tidlig innsats" påpekes av både forskere, politikere og legfolk som nøkkelen til akademiske såvel som sosiale ferdigheter. Barnehagen skal skape gode relasjoner, både mellom ansatt-barn og i barnegruppa.

I tillegg må vi huske på at bare på noen få tiår har barnehagene blitt et sted for nesten alle barn i Norge. Barnehagene tar imot stadig yngre barn, åpningstidene utvides og mangfoldet i barnehagegruppa øker. Flere barn har særskilte behov og trenger særskilt tilrettelegging.

Det sier seg selv at barnehagelærerne bør bruke noen av sine 37,5 uketimer til å planlegge arbeidet sitt:

* Hvordan vil oppstarten til Jonas på 11 måneder se ut hvis den ikke er planlagt?

* Vil en foreldresamtale bli god dersom den ikke er forberedt?

* Ingrid på 4 år trekker seg tilbake og virker utrygg i leken. Skal de ansatte bare prøve "som best de kan" eller bør en fagutdannet pedagog vurdere og planlegge tiltak for å trygge Ingrid?

Gode rammebetingelser og muligheter for å bruke kompetansen man har forankret gjennom utdanningen sin bidrar til mestring og trivsel for ansatte. Organisering av arbeidstid og meningsfull praktisering av planleggingstid er viktig for en meningsfull yrkesutøvelse. Det motsatte medfører slitasje blant ansatte og kan bidra til økt sykefravær.

Høsten 2019 skal arbeidsgiver og den enkelte barnehage reforhandle avtaler om organisering av arbeidstid. Utdanningsforbundet vil jobbe for at barnehagelærere må få gode rammer og gode arbeidsforhold. Det vil gi gode og trygge forhold for barnehagebarna.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags