Svar til Holten FAU - Arbeiderpartiet vil bygge ny sentrumsbarnehage

Av
DEL

LeserbrevNylig skrev FAU ved Holten barnehage et innlegg med tittel «Bygg ny sentrumsbarnehage i dag!» Vi kvil takke Holten FAU for et godt innlegg. Her var det betimelige krav og forventninger til oss lokalpolitikere. De senere årene har vi hatt gledelig høye barnetall i Sunndal. Kommunen jobber derfor med å øke barnehagekapasiteten.

Snart åpner den nye barnehagen på Ålvundeid, og her blir det 70 barnehageplasser. Det var en sak Arbeiderpartiet gikk til valg på. Så har kommunestyret, etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, enstemmig vedtatt å utvide Holssand barnehage så raskt som mulig. I år. Deler av gamle Furu skole er fremdeles ikke ombygd til barnehage. Utvidelse av barnehagen på Holssand er derfor den raskeste og rimeligste måten vi kan øke barnehagekapasiteten i Sunndal på. Her vil det bli 38 nye plasser. Samlet vil disse to nye barnehagene øke kapasiteten med 40 plasser.

I en situasjon med presset barnehagekapasitet, er det ikke aktuelt å legge ned barnehagene i Øksendal og på Gjøra. Arbeiderpartiet går til valg på å opprettholde begge disse barnehagene.

Holten FAU krever at det bygges ny sentrumsbarnehage. De viser til at KS konsulent, etter en gjennomgang av skole- og barnehagestrukturen i Sunndal, anbefalte dette i fjor høst. Kommunedirektøren foreslo å sette av 100 millioner til dette i kommunens økonomiplan i budsjettforslagene for både 2018 og 2019. Ved behandlingen av budsjettet for 2018, utsatte et enstemmig kommunestyret prosjekteringen av ny sentrumsbarnehage inntil prosjektet er faglig gjennomgått og politisk forankret. Ved behandlingen av budsjettet for 2019 sa et enstemmig kommunestyre at ny barnehage i Sunndalsøra sentrum må forankres i kommunens skole- og barnehagebruksplan, og at kapasitet, plassering og valg av løsning må vurderes både administrativt og politisk. Kommunestyret mente at det var for tidlig å sette av 100 millioner til dette prosjektet i investeringsbudsjettet allerede i 2019 og 2020. Kommunestyret vedtok at nødvendig finansiering innarbeides i investeringsbudsjettet tidligst i 2020 om prosjektet vedtas.

Det store barnehageprosjektet i inneværende kommunestyreperiode er ny barnehage på Ålvundeid. I 2019 prioriterer kommunestyret utvidelse av Holssand barnehage. Fordi vi må sikre nok barnehageplasser i Sunndal, også til tilflyttere og andre som trenger plass utenom opptaket. Så er det tid for ny sentrumsbarnehage. Det går Arbeiderpartiet til valg på. Vi vil sikre gode og moderne barnehagebygg i hele Sunndal. Det fortjener ungene våre, og det fortjener de dyktige folka som jobber i kommunens barnehagetjeneste.

Sunndal Arbeiderparti er helt enig med Holten FAU: «Gode tilbud til småbarnsfamilier, gode og trygge arbeidsplasser og et levende sentrum er gode tiltak for framtida.»

Les også:

Bygg ny sentrumsbarnehage i dag!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags