Vi trenger barnehagen vår

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

19. oktober ble den bestilte rapporten fra KS-Konsulent overlevert Sunndal kommune. En rapport kommunen hadde bedt om, for å få «en grundig prosess for kostnadsreduksjoner i kommunen» (s.3). Noe av det rapporten konkluderer med er at Tredal barnehage, avdeling Øksendal, og Løykja skole burde legges ned.

DEL

LeserbrevRapporten anbefaler også at Holssand barnehage og Tredal barnehage utvides og at det bygges ny Holten barnehage. Dette vil koste mye penger. Pengene å spare på å legge ned i Øksendal vil knapt nok holde til noe i denne sammenhengen.

Videre kan vi lese i rapporten at «utvikling av lederkompetanse, og særlig utvikling av ferdigheter, blir sentralt» (s. 8). Skal vi forstå det sånn at tryggheten til de 16 barna i Øksendal skal ødelegges for å sende kommunale ledere på flere kurs? Politikerne i Sunndal burde spørre seg om de ønsker å bruke penger på drift eller administrasjon.

Bakgrunnen for å hevde at små barnehager ikke har et godt nok faglig nivå er dårlig begrunnet i rapporten fra KS-Konsulent. Det som dras fram av forskning spriker i begge retninger, noe KS-Konsulent også understreker.

Det står ikke klart i rapporten hvorfor Øksendal barnehage skal legges ned, men etter å ha lest rapporten må en anta at det er dette som legges mest til grunn:

«Fra et faglig perspektiv kan dette lave barnetallet utgjøre sårbarhet i forhold til barnas miljø for lek, danning, læring og utvikling, og for fagmiljøet til de voksne» (s. 49)

Hverken de ansatte eller de foresatte har blitt spurt om barnas miljø, eller det faglige miljøet, i Øksendal barnehage. Det står i rapporten at det kan utgjøre sårbarhet, ikke at det . Og når ingen har spurt er det merkelig å basere en nedleggelse på et så tynt grunnlag. Det er ingen av oss foresatte som har noe som helst å utsette på det faglige miljøet, eller barnas miljø, i Øksendal barnehage. Tvert imot anser vi barnehagen vår for å være særledes trygg og stabil, med faglig sterke ansatte, som gjør alt for at våre barn skal ha en god og lærerik barnehagehverdag.
Øksendal er spesielt valgt av foresatte med barn med særskilte vansker, nettopp pga. av den unike muligheten en liten avdeling har til å tilby forutsigbarhet, stabilitet og en roligere og mer oversiktlig barnehagehverdag. Mange vil argumentere med at det følger med midler med barn med diagnose, slik at det samme tilbudet kan gis i andre barnehager i kommunen, men det er langt fra teori til praksis. Den praksisen de har i Øksendal fungerer svært tilfredsstillende for de foresatte til nevnte barn. De ser seg nødt til å flytte til en annen kommune om de skulle miste tilbudet de har i Øksendal.

Vi har et lokalmiljø som har behov for, og samles om, barnehagen. Barna får være i sitt eget nærmiljø, de får bli kjent med eget nærmiljø. De blir kjent med, og opplever samhold, med de andre barna, som også bor i nærmiljøet.
Mange støtter opp om barnehagen, og barnehagen samarbeider med flere lag i bygda.
Rapporten til KS-Konsulent mener skole har større betydning for et lokalsamfunn enn barnehage. Men når vi i Øksendal allerede har mista skolen vår er det naturlig at vi føler oss enda sterkere knytta til barnehagen.

Vi forstår at det fødes færre barn i Sunndal kommune. Det er færre barn som skal gå i barnehage, og færre barn som skal gå på skole i kommunen vår. Vi forstår at det dette innebærer at det må gjøres endringer i barnehage- og skolestrukturen i kommunen. Men vi har allerede ofra skolen vår. Vær så snill, ikke ta fra oss barnehagen. Vi vil minne politikerne på lovnaden fra fire år tilbake, at hver bygd skal få beholde én enhet. Barnehagen er vår enhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags