Hva skjer med sentrumsbarnehagen?

Maja Solli.

Maja Solli.

Av
DEL

LeserbrevI forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024 kan vi lese følgende forslag til endringer i barnehagetjenesten: Villabyen barnehage legges ned og det opprettes barnehage på Ålvundeid der det i dag er SFO. Dette med bakgrunn i at Villabyen ikke er godkjent bygningsmessig, men det er vel ikke til å stikke under en stol at det er besparelsen som er viktig her.

Siden det et en sentrumsbarnehage som skal legges ned, regner jeg med at det er barn som bor i sentrum som nå skal flyttes fra sentrum ut til Ålvundeidet. Jeg er glad for at vi har barnehager i bygdene, men det blir allikevel litt feil, når de som har valgt å bosette seg i sentrum må kjøre ut i grendene for å benytte seg av kommunens tjenester. Her beveger Sunndal seg i så fall i motsatt retning av trenden som er at folk skal ha tjenestene de trenger nært, slik at de ikke skal være avhengige av å kjøre bil. For dette tiltaket legger opp til økt bilkjøring og dermed også økte utslipp. Selv om verken klimabudsjett eller klimaregnskap er på plass for Sunndal kommune enda, burde miljø og klima være viktig å hensynta i alle saker. Har man bosatt seg i sentrum, klarer man seg fint uten bil, men får man barnehageplass i kjøreavstand, kan man bli nødt til å skaffe seg bil. Sågar kjøre opp. For dette kan jo ikke være en del av tildelingskriteriene for barnehageplass.

Det som er tildelingskriterium i dag ihht vedtekter for Sunndal kommunale barnehager er:

Barnehageplass tildeles primært i egen skolekrets/bo-område. Unntak kan innvilges med bakgrunn i begrunnet søknad.

- barn i sentrumsområdene skal primært tildeles plass i Holten barnehage

Dette vil vel neppe kunne oppfylles om Villabyen legges ned. Det er en tanke bak disse kriteriene, og det at man skal gå i barnehage med dem man etter hvert begynner på skole sammen med. Hvordan er dette tenkt løst: Blir det Holten barnehage avd. Ålvundeid? Eller skal barna fra sentrum være i egne grupper? Eller blir de spredt rundt på de andre barnehagene?I år er 5-åringene, altså de som skal slutte i Holten barnehage, plassert i Villabyen. Det vil si at når disse barna begynner på skolen til høsten, blir det ikke noen ledige plasser etter dem på Holten og årets sentrumskull må belage seg på andre barnehager.

Litt lenger ned i dokumentet dukker neste overraskelse opp: Ny sentrumsbarnehage - forventes noe forskjøvet.

Og det er alt som står. Hvor lenge? Og hvorfor forventes den forskjøvet? Jeg forventer at denne framskyndes! Både for brukerne og de ansattes del. Det burde ikke være tvil om at det trengs en ny sentrumsbarnehage nå, så hvorfor skal det hales ut i tid?

Å få barn er en stor endring i livet; ofte preget av usikkerhet fordi man stadig må forholde seg til en ny hverdag, med ansvaret for et lite menneske og fordi man umulig kunne si noe om hvordan livet skulle bli etter at man har fått barn. Derfor er det så viktig at de kommunale tjenestene til barn og foreldre holder god kvalitet og er forutsigbare. Slik er det dessverre ikke i dag. Hva tenker de folkevalgte om denne utviklingen i barnehagetjenesten? Er de fornøyde med tjenesten kommunen leverer til sine nye innbyggere?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags