Gjenvinningsanlegg på Raudsand - slutt å fare med usannheter

Foto:

Av
DEL

LeserbrevStyret v/styreleder i "Jeg velger meg ett giftfritt Nesset" går knallhardt ut mot tiltakshaver rundt «deponiplanene» på Raudsand. Tiltakshavers «forbundsfeller» får også så hatten passer.

Ikke vet jeg om jeg er tiltakshavers forbundsfelle, men det er en mulighet til det i og med at jeg blir så eitrenes forbanna av å lese all dritten som denne personen/gruppa kan få seg til å spre rundt seg. «Forbundsfellene har skjerpet retorikken og bruker svært kraftige skyts» blir det skrevet i innlegget.

En ting vil jeg si dere i giftgruppa. Jeg har til gode å karakterisere personene som står bak motstanden mot gjenvinningsanlegget på Raudsand. Men sant skal sies; det har sittet langt inne. Jeg har ikke kalt noen av dere for landssvikere, naiv, løgnere og at dere ikke tenker på barnebarna og den oppvoksende slekt, men det har jeg fått høre om meg.

Når dere faller så dypt i argumentasjonen at dere begynner å dra fram gamle historier om enkeltpersoner, skatteforhold og andre gamle forhold, ja da tråkker dere inn på ett område som jeg virkelig vil ta avstand fra. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at dette skulle bli ett tema og at dere skulle synke så dypt.

Dere sier at Storvik og hans allierte har lagt seg på et lite saklig nivå. Ikke vet jeg, men sakligheten i det å dra fram personlige ting om folk som har skjedd «før i tida» er helt utrulig. Du skriver at Storvik og hans allierte underkjenner systematisk den kunnskap og kompetanse som deres fagkonsulenter står for. Hvem er disse fagkonsulentene Sørheim? Er det Erik Langset? Isola Ettellerannet? Odd Klokset? Øverlie?

Er det disse personene vi politikere skal høre på og hoppe over alt det som Konsekvensutredningen sier? Du Sørheim, med den fartstida du har i politikken vet bedre. Eller?

Dere kan ikke mene at vi politikerne skal ta dette som god fisk. Dere blander korta. Du skriver også at 50-60 instanser har avgitt uttalelser mot deponiplanene på Raudsand.

Det finnes en søknad om deponi for ordinært avfall ja. Og der ser jeg at det har kommet en del uttalelser som går imot. Mange om ikke de fleste, kommer faktisk i fra Jacobsen og hans forbundsfeller og firma. Jeg sier ikke at det ikke er lov, men å hevde at disse 50-60 høringsuttalelsene blir fradømt kompetanse og sunn fornuft er ikke til å forstå.

Disse uttalelsene er ikke gitt mot gjenvinningsanlegget. De er avgitt mot planene om ett ordinært deponi. Hvorfor farer dere med slike usannheter? Men jeg snakker om gjenvinningsanlegg. Dette anlegget skal ta vare på den såkalte sirkulære økonomien. gjenvinningsanlegg som skal ta vare på avfallet vi alle har ett ansvar for. Det er det jeg snakker om.

At folk flest kan gå i surr er ikke noe nytt, men du Sørheim som sies å være politiker, må vite det at å fare med usannheter ikke er akseptert i politikken. I alle fall ikke i Nesset. Hva du måtte mene og tru, vet jeg ikke, men jeg føler at her er det i beste fall, en misforståelse som vanskelig kan forklares på en annen måte en at det er en villet misforståelse.

Når dere faller så dypt i argumentasjon at dere drar frem Storvik sine skattesaker på 2000-tallet, ja da blir jeg så oppgitt at jeg ikke har godt av det. Hva i himmelens navn har det med et nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand å gjøre? Jeg er politiker. Og så skriver dere at: dere frykter at politikerne i den tidlige fasen lot seg fange av krefter som var ekstremt dyktig til å selge sitt glansede prospekt. Hva i all verden er det som får dere til å tenke, og ikke minst skrive noe sånt.

Alt politikerne i Nesset har hatt med gjenvinningsanlegget på Raudsand i kommunestyret er at planprogrammet for ny reguleringsplan rundt Bergmesteren vart vedtatt enstemmig i kommunestyret Sitat: Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Nesset kommune planprogram for reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, datert 13.06.2016. For å ivareta informasjon til beboere i nærområdet må det arrangeres informasjonsmøter underveis i planprosessen. Sitat slutt.

Jeg og mange med meg, har hele tiden sagt at vi bør vente på KU og det gjelder i alle reguleringsplaner i Nesset. Dere beskylder meg som politiker for å være blendet av bærekraft og miljøoffensive visjoner. Og at vi er blendet av lovnader om arbeidsplasser og kompetansesenter.

Jeg skal si dere en ting jeg: Ja, jeg er blendet av håpet om resirkulering og arbeidsplasser. Paradokset i denne saken er at mye av resirkuleringen kommer av at asken fra forbrenning av matavfall skal renses. Og hvem som er blitt millionær av å selge mat skal jeg la ligge …Men, jeg er ikke sveiseblind. Altså, jeg klarer å tenke uten å bli fortalt av dere hva jeg skal fylle hodet mitt med.

Vi politikere i Nesset forvalter strandlinja vår med omhu. Ikke en eneste gang har jeg sagt ja til noe som helst slags utslipp utover det som skal til for at vi skal kunne eksistere. Jo, kanskje jeg tar feil. En eller to ganger muligens. Det måtte i så fall være søknad om utslipp fra oppdrettsanlegg som vi har noen av i Sunndalsfjorden. Jeg kjenner alle politikerne i Nesset. Ikke en eneste en har jeg hørt uttale at de vil forurense fjordsystem rundt vår kommune. Ikke en eneste en.

Men, jeg tror faktisk at dere i Gjemnes og ikke minst i Tingvoll har sagt ja til betydelige utslipp av forurensing. Ja da, jeg tenker på oppdrett. En næring som hverken er bærekraftig eller framtidsretta slik den blir forvalta i dag. Men, oppdrett av laks i fjordsystemet, det blir det vel snart slutt på det. Jeg hører at det er kommet sjukdom til fjorden vår. Så da slår vel naturen tilbake og regulerer seg selv. Tenk på det dere.

Stena og samarbeidspartnere vil resirkulere og ta i bruk avfallet som en ressurs. Dere skriver at det allerede er reist spørsmål ved fjellkvaliteten. Ja, det stemmer det. Det er nettopp dere som har gjort det. Det er Isola-rapporten som stiller spørsmål om fjellkvaliteten. KU sier noe helt annet. Fjellet egner seg godt til haller for oppbevaring av det stoffet som måtte bli att etter gjenvinningsprosessen.

Omdømme. Ja, omdømme klarer dere virkelig å få sette i fokus på. Dere setter kommunen og området vårt i ett negativt lys. Dere ødelegger omdømmet vårt. Jeg vil avslutte med å si følgende til dere i Giftgruppa. Slutt å fare med usannheter. Hold dere til det som er sant. Vi kan gjerne være uenig, men sannheten kan ikke diskuteres.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags