Nils Tovens meninger om Raudsand

ARKIVFOTO: Bergmesteren Raudsand

ARKIVFOTO: Bergmesteren Raudsand

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI en artikkel i Aura Avis 30. januar i år, opplyser Nils Toven om at han har sine ord i behold vedrørende uttalelser han kom med i en artikkel i sammen avis datert 12. januar. Hvis så er tilfelle, burde han i artikkelen av 30. januar faktisk ha dokumentert og underbygget de mest alvorlige og feilaktige påstandene han opprinnelig fremsatte mot Veidekke. Men det velger både han og Aura Avis ikke å gjøre. Og det er synd. For dem.

Tovens påstand om at Veidekke har gitt tillatelse til deponering i de gamle gruvene på Raudsand

Toven unngår behendig å kommentere sin feilaktige påstand om at Veidekke skal ha gitt tillatelse til deponering i de gamle gruvene. Hvis han virkelig mener dette, så bes han legge frem dokumentasjon på det. At slikte tillatelser skulle være gitt av oss, er i alle fall ikke vi kjent med.

Påstand om fare for gasseksplosjon

Noe av det mest alvorlige som ble fremstilt i artikkelen 12. januar i år, og som preget overskriften på det hele, var påstand om det skal være fare for eksplosjon på Raudsand. Dette tema unngår Toven og Aura Avis helt å komme inn på i artikkelen fra den 30. januar. Dersom Nils Toven mener at han også her har sine ord i behold, så ber jeg han snarets ta kontakt med oss slik at vi kan bli informert om forhold vi i så fall ikke kjenner til. Eller sagt på en annen måte, forhold som vi ikke har målt oss frem til.

Dersom du ikke, Nils Toven eller andre, kan dokumentere disse påstandene, så vær snill å slutte med å fremsette dem.

Påstand om dårlig fjell

Tidligere bombastiske påstander fra Toven om at fjellet på Raudsand er dårlig, er heller ikke kommentert i den siste artikkelen. Kanskje er det slik at vår dokumentasjon på at fjellet på Raudsand er mer enn godt nok til de planlagte formålene, endelig begynner å forstås av den gamle gruveveteran?

Om deponeringen i de gamle gruvene

I mitt tilsvar til Toven og Aura Avis for noen dager siden, prøvde jeg å forklare at BMR/Veidekke/ Stena, ikke har for mange meninger om hva som i sin tid er deponert i de gamle gruvene. Derimot vet vi ganske mye om det som kommer ut av gruvene i dag. Og hvor utslippene kommer ut. Både hva gjelder avrenning til fjorden og utslipp til luft. Vi mener det faktisk er viktigere å fokuser på disse fakta enn å delta i en ørkesløs diskusjon om hva som i sin tid skjedde eller ikke skjedde. Vi har løsningene på hvordan disse utslippene sterkt kan reduseres og har derfor invitert Staten, som i dag er eier av de deponerte massene, til en dialog om nettopp det.

Gjenværende malmressurser

Nils Toven går rett i strupen på meg om størrelsen på de igjen-værende malmforekomstene på Raudsand. Jeg har aldri motsagt Toven, eller andre, på tema om mengde på gjenværende malm innenfor det området som den nye reguleringsplanen omfatter. Det jeg registrerer er at de mamlressursene som måtte være igjen i området for den nye reguleringsplanen, og som i sin tid ble erklært ikke drivverdige, fremdeles ikke er drivverdige. De er forseglet en gang for alle. Om man vil skjønne det, eller ikke vil skjønne det. Slik er det. Den avgjørelsen er tatt for mange år siden og den er ikke lenger reversibel. Toven kan gjerne ha sine ord i behold om mengde malm som ligger der. Hans indignasjon over at disse massene ikke lenger er tilgjengelig, kan vi dessverre ikke hjelpe han med. Og det kan neppe noen andre heller.

Adgang til gruveområdene

Toven mener at Veidekke burde politianmeldt de uregistrerte besøkene som han og andre tydeligvis foretok på området i fjor sommer. Jeg kan berolige Toven med at Veidekke har andre ting å forta seg enn å politianmelde voksne og forstandig folk. Folk som selv burde være i stand til å forstå hensikten bak oppsatt skilt med teksten «Adgang forbudt» samt monterte bommer og andre klart synlige installasjoner som er satt opp for å hindre uønsket adgang.

Toven, og andre, kan gjerne mene at i dette tilfelle kan alle midler tas i bruk. Og at ingen argumentasjon mot slik opptreden som vi her ser, er god nok. Men klokheten i å innta slike standpunkt, stiller jeg faktisk spørsmål ved.

La oss ta en prat Toven!

Jeg har stor respekt for veteraner som deg Toven! Derfor kunne det vært veldig interessant og tatt en kveld på Messa på Raudsand Gård for å prate litt om nettopp gruvedriften på Raudsand. Og andre tema for den del. Jeg har nok ikke på lang nær så mange års erfaring med gruvedrift som du har, men jeg har mer enn 40 års fartstid i norsk bygg- og anleggsindustri. Mange av disse årene med både godt og dårlig norsk fjell over hodet.

Det vil være både hyggeligere og mer fruktbart enn å føre diskusjoner i Aura Avis!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags