Eldreomsorgen i Sunndal

Av
DEL

LeserbrevFolkehelse og eldreomsorg er et tema som blusser opp i enhver valgkamp. Det er i all hovedsak i kommunene folkehelsepolitikken foregår, også i Sunndal.Nylig er det kommet en rapport om Folkehelsa i Møre og Romsdal. Rapporten sier at de største utfordringene i fylket er at folk beveger seg for lite.

Det viser seg også at innbyggerne i Sunndal setter stor pris på friområde, grøntområde, parker, gang og sykkelveier, nærhet til funksjoner og tjenester, og utbygging som tar vare på stedskvaliteter, og ikke minst møteplasser som Sunndal pensjonistsenter.

Det er en stor økning av eldre i årene fremover, vi blir flere og vi lever lengre også i Sunndal.

Flere personer med aldersdements vil få behov for omsorg på døgnbasis, som oftest i form av en sykehjemsplass. Jeg vil love at jeg vil arbeide at alle som trenger det skal få plass.

På korttidsavdelinga er det ca halvparten av brukerne som har fått innvilget langtidsplass. De bor der til det blir ledig på langtidsplass.Kan nå tolke det slik en vil da! Er det ventetid eller ikke når de ligger på vent.

Sånn sett er det nå ikke ledige plasser, men de bor ikke på en langtidsavdeling.På AVD E Prestegjorde har det nå i lengre perioder vært en «kork» så der må det nå legges frem en plan hva som må gjøres.

Vi har fått og får en ny type pensjonister, som ikke vil stå med lua i hånden.

Trygghet og ensomhet er stikkord. Noen av våre eldre er utrygge, og flere er ensomme. Det er et problem som ser ut for å bli forsterket.

Vi ønsker at det blir:

· Kreftkordinator som kommer hjem til oss og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

· Toalett og dusjmuligheter på alle brukerom på helsetunet. Ekspempel på avd A mangler 5 rom dusj og 3 rom uten eget toalett.

· Vi skal fortsatt støtte Sunndal pensjonistsenter med økonomi

· Jobbe for et eldre/brukerombud kommer på faste dager til pensjonistsentret. Kanskje servicekontoret på kommunen kan komme hit.

Snakke om rus. Det sitter sikkert noen foreldre, besteforeldre og oldeforeldre her i salen i dag - som er svært bekymret over rusmisbruket i Sunndal. Jeg skjønner dere godt, alle kjenner noen som sliter. Vi i vårt parti skal følge opp dette også i de neste 4 årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags