Hva skjer det året Sunndal kommune mottar 50 eller 60 søknader om institusjonsplass?

Knut Fredriksen. (Arkiv)

Knut Fredriksen. (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevI Sunndal er det nesten 5.700 med stemmerett ved kommune- og fylkestingvalget i år. Av disse kommer 2.100 inn under kategorien eldre – det vil si de er født før 1. januar 1960.

For mange av oss eldre er det tjenestene innafor pleie- og omsorgsektoren som betyr mest ved dette valget. I 2012 hadde Sunndal kommune 118 sjukeheimsplasser. I vår ble det rapportert at taller nå er 82. Riktignok er det kommet et bofellesskap med 16 plasser, men hva skal vi der etter at arbeidsstua ved Helsetunet ble nedlagt? Da Eldrerådet var på besøk der i vår, var andakt hver torsdag det eneste aktivitetstilbudet som var ført opp på aktivitetstavla for den måneden eldrerådet var der.

I år kom eldrereformen «Leve hele livet». 2019 er forberedelsesåret, og reformen skal iverksettes de kommende fire år. Hva kommer det av at denne reformen ikke er nevnt i et eneste valgprogram fra dem som stiller liste ved kommunevalget i Sunndal? Er ikke reformen interessant nok, eller er klientellet reformen er retta mot uten interesse?

Årsmeldinga for 2018 fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste viste at 26 personer søkte om institusjonsplass i 2018. 21 fikk plass, 2 fikk avslag, 1 ble satt på venteliste og 2 ble trukket/søkeren døde. Antall søknader i 2018 var svært lavt. Hva skjer det året Sunndal kommune mottar 50 eller 60 søknader om institusjonsplass?

«De som ønsker det, skal få bo heime så lenge som mulig» er den flotte formuleringen som blir brukt av Sunndal kommune og av partiene som stiller liste ved dette valget. Nedbyggingen av sjukeheimsplassene de siste åtte år tilsier at vi må bo heime enten vi vil eller ikke. For oss heimeboere melder følgende spørsmål seg:

Hvem tar omsorg for meg ved alvorlig sjukdom? Ved alvorlig skrøpelighet? Når demens oppstår? Ved kognitiv svikt?

Hvilken form for avlastning kan jeg og mine regne med i form av dagplass? Korttidsplass? Avlastningsplass? Kriseplass? Trygghetsplass?

Hvem har ansvaret for pleie og omsorg ved alminnelig sjukdom? For kronikerne? Ved funksjonssvikt? Ved kognitiv svikt? Når angst oppstår? Ved ensomhet?

Hvem yter hjelp og bistand når det oppstår behov for heimehjelp? Snøbrøyting og plenklipping? Enkle vaktmestertjenester? Innkjøp? Matlaging?

Eldrerådet ba om at overgangen fra institusjonsbasert omsorg til mer heimebasert omsorg skulle utredes. Eldrerådets ønske ble avslått av administrasjonen i Sunndal kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags