Hvem skal betale driftsutgiftene ved Sunndal Pensjonistsenter?

Av
DEL

LeserbrevEr det rimelig at ei frivillig støtteforening for Sunndal Pensjonistsenter skal bære alle utgifter som påløper det å drifte Pensjonistsenteret? Er det rimelig at noen må bruke all si fritid for å skaffe tilveie penger til drifta for at noen skal ha gratis leie? Er det rimelig at Sunndal Pensjonistforening forventer at styret i støtteforeninga skal ha 2 basarer i året for at de skal ha gratis leie? Er det rimelig at kommunen skal gi Sunndal Pensjonistforening og Seniorbridge gratis leie, mens andre foreninger må betale leie?

Dette er noe som Knut Fredriksen som leder for Sunndal Pensjonistforening og aktiv seniorbridgespiller påberoper seg hevd på.

Sunndal kommune bevilger hvert år kr.400.000 til drifta av Pensjonistsenteret. Kommunen stiller 1.8 mill. til oppussing av huset som styret i støtteforeninga har jobba aktivt for å få til. Dette synes vi i styret for støtteforeninga er et flott bidrag fra Kommunen.

Denne oppussingen gir oss mulighet til å kunne tjene penger på utleie og dermed drifte pensjonistsenteret på en forsvarlig måte, men dette vil da Sunndal Pensjonistforening ta fra oss muligheten til.

Styret i støtteforeninga for Sunndal pensjonistsenter har ansvaret for drifta, vi har 1 ansatt med de lønnsutgifter som det medfører, og store driftsutgifter. Vi er helt avhengig av å kunne få inn kapital fra utleie. Og det som er det flotte, er at dette klarer vi å drifte hvis alle som bruker huset bidrar. Det er bare for Sunndal Pensjonistforening å arrangere en basar, slik som vi i støtteforeninga har gjort som et bidrag til drifta.

Styret i støtteforeninga for Sunndal pensjonistsenter har på møte med leietakerne informert om våre priser for leie og at de vil tre i kraft fra 01.03.2019, noe som vi som økonomiansvarlig for drifta såg som en nødvendighet. Leietakerne var invitert til å skrive leiekontrakt innen den tid.

På årsmøtet ble det satt fram et forslag fra støtteforeningsmedlem og kasserer i Sunndal Pensjonistforening , Gjertrud Brun, om å utsette styrets innføring av utleieprisene.

Atter en gang prøves det på å trenere denne saken om leieinntekter. Vårt styre er ikke alene om å prøve å få gratispassasjerene til å betale for seg.

Styrets innstilling til forslaget var å ikke imøtekomme forslaget fra Gjertrud Brun fordi styret ikke kunne se at det var noen endring fra dagens utleie, annet enn krav om leie fra de som tidligere ikke har betalt og en liten økning i utleietakstene for storsal og kjøkken.

Forslaget fra Gjertrud Brun ble av årsmøtet vedtatt med 18 stemmer for, 13 stemmer mot og 16 blanke stemmer. Med en slik mistillit til vår styring såg ikkje styret seg i stand til å kunne drive Pensjonistsenteret videre på en økonomisk forsvarlig måte. Hele styret trakk seg da og det ble berammet et ekstraordinært årsmøte med valg av et nytt styre.

Det vi i styret i støtteforeninga for Sunndal Pensjonistsenter har hatt som mål er å kunne gi et tilbud til alle de pensjonister i kommunen, gi dem en plass på dagtid hvor de kan gå for å kunne ha et sosialt liv, hvor de kan få kjøpe seg middag og ha noen å spise sammen med, å kunne finne en aktivitet som beriker livet deres. Dette bidrar til mindre ensomhet og sykdom blant de eldre.

Vi refererer til et avisinnlegg fra overgivelsen av senteret fra ÅSV til kommunen;

Sitat: «Det er viktig å understreke at Ingeniørmessa, eller Sunndal Pensjonistsenter, skal være et sted for alle pensjonister i Sunndal. Det skal ikke være noen foreningslokale for verken Veterangruppa eller Pensjonistforeningen, men åpent for alle eldre.»

Vi ønsket selvfølgelig Sunndal Pensjonistforening hjertelig velkommen til å kunne leie hos oss. Hvis vi kunne ha samarbeidet om drifta ville dette være et eksempel på en kommune som har personer viser at drar vi i lag kan vi få et mønstersenter som mange andre kommuner ville misunt oss. De fleste pensjonister ved pensjonistsenteret har applaudert og gitt uttrykk for takknemlighet for vårt engasjement for pensjonistsenteret, det takker vi for.

Styret i støtteforeninga for Sunndal Pensjonistsenter hadde en morsom «drøm» om å gjøre Sunndal pensjonistsenter til «Norges beste pensjonistsenter». Vi hadde høge mål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags