Hvorfor mer elkraft?

Vindkraft og mer vannkraft er alternativene, når vi har «valgt bort» både kjernekraft og gasskraft, skrievr Jo Heringstad. (Illustrasjon)

Vindkraft og mer vannkraft er alternativene, når vi har «valgt bort» både kjernekraft og gasskraft, skrievr Jo Heringstad. (Illustrasjon)

Av
DEL

LeserbrevNaturverner Øystein Folden og mange andre er tilfredse med at NVE sin rammeplan for vindkraft nå er «skrotet»: I innlegg datert 23. oktober konstaterer han at naturvernere nå får aktuelle byggesteder for vindkraft som nye turmål, i tillegg til byggestedene for små vannkraftverk. Det kan bli både store naturopplevelser og god mosjon av slikt!

Folden har sikkert vært oppe i vestsiden av Romsdalen: Der bygges det nå nytt Verma småkraftverk, så produksjonen øker fra 65 til nesten 100 GWh. Dette oppnås med både noe større slukeevne og litt større inntaksbasseng, så flomtapene – som går i Vermefossen – reduseres noe. (Det var planlagt større oppdemming; men naturvernere protesterte så den ble redusert.)

Det har vært planlagt også store kraftverk i Romsdalen, i tillegg til Grytten kraftverk der: I Samlet Plan for vassdrag var det tre store alternativer og ett relativt lite, D, som omfattet bare sidevassdraget Verma.

Alternativ D hadde et nedre kraftverk med fall helt fra Langvatnet (ved vannskillet mot Valldal), og pumpekraftverk mellom Langvatnet og noe større hovedmagasin i det store og høytliggende Vermevatnet. Dette ville gitt 250 GWh ny kraft, med temmelig stor andel av produksjonen vinterstid.

Med slik utbygging av Verma ville det ikke blitt naturinngrep i hovedvassdraget, bortsett fra moderat utjevning av vannføringen i Rauma nedstrøms Verma. Dette kunne blitt positivt for Rauma som lakseelv.

«Konfliktfri ny energi finnes ikke», satte undertegnede som overskrift på innlegg i avisen Nationen, om energialternativer. Andre har brukt et annet uttrykk: «Den eneste natur- og miljøvennlige energien er den som spares». Med sparing kan tilsvarende ny kraftproduksjon unngås.

Jordvarme er isolert sett konfliktfri ny energi; men den har så lav temperatur at den må suppleres med varmepumpe, med elektrisk motor. Dermed er nettopp varmepumper, i kombinasjon med jordvarme, vannvarme eller luftvarme, årsak til at behovet for elkraft nå øker. Også omlegging til elbiler og elbåter, som særlig «grønne» politikere ønsker, krever ny elkraft.

Vindkraft og mer vannkraft er alternativene, når vi har «valgt bort» både kjernekraft og gasskraft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags