Ombygging av laksesperra til elvekraftverk vil ikke monne som bidrag til kraftforsyningen

Av
DEL

LeserbrevMed omtrent samtidige vedtak om vern av vassdrag og utbygging med kraftbehov på Tjeldbergodden og ved Nyhamna, ble Midt-Norge underskuddsområde med temmelig knapp kraftforsyning: Det måtte utplasseres «mobile» gasskraftverk, for å sikre kraftfor-syningen til viktige virksomheter på de nevnte stedene. I ettertid er det klart at dette kunne og burde vært unngått, med enten vern av færre vassdrag, eller bygging av permanent gasskraftverk (i stedet for metanolverk) på Tjeldbergodden.

Nå er de «mobile» gasskraftverkene erstattet med lang og dyr ny kraftledning fra Sogn til Møre. Det blir etter hvert god bruk for kraftoverskuddet i Sogn lengre sør i landet. Da må det vel bygges ut mye mer vindkraft i Midt-Norge enn i andre landsdeler, så det også blir noe større naturinngrep her?

Aksel Aarflots forslag om ombygging av laksesperra langt inne i Sunndalen til elvekraftverk er sikkert velment; men det vil ikke monne som bidrag til kraftforsyningen i Midt-Norge: Dels fordi fallhøyden blir liten, og dels fordi også vannføringen blir liten, vinterstid.

Undertegnede mener at det er riktig å eksportere mest mulig av naturgassen utenfor Midt-Norge, i lange rørledninger til andre land ved Nordsjøen, der gasskraftverk kan avløse kullfyrte kraftverk med mye større CO2-utslipp. I så fall var det overbudspolitikk å verne også Raumavassdraget, som del av Verneplan IV i 1993: Med den utbyggingen som da var aktuell, ville det fra før regulerte og avsidesliggende Vermevatnet bli hovedmagasin. Med både stor fallhøyde og stort vannvolum der, ville det bli viktig bidrag til kraftforsyningen i Midt-Norge, særlig vinterstid.

Undertegnede mener også at vernevedtaket for Raumavassdraget bør kunne oppheves: Uten kraft fra det vassdraget blir det ekstra mye vindkraftutbygging, og dermed ekstra store naturinngrep i Midt-Norge. Ett godt vannkraftprosjekt er bedre enn det store antallet skjemmende vindturbiner som blir nødvendig, for å skaffe tilsvarende kraftmengde!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags