Revisjon av konsesjonsvilkår for Aurautbygginga en skandale

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI 2003 var det gått 50 år siden konsesjonen for utbygginga av Aura ble gitt. Da har alle utenom de som har fått fastsatt sine erstatninger anledning til å komme med forslag til revisjon av konsesjonsvilkåra. Det kan dreie seg om opprydding, minste vannføring, reguleringshøyde etc. Nesset, Sunndal og Lesja kommuner dannet en gruppe som samlet alle forslag som kom inn og laget et felles dokument som ble sendt til Norges vann- og energidirektorat (NVE) i 2009. Det var krav om minstevannføring i Aura, reetablering av trekkruta for rein mellom Gautsjøen og Grønningen, merking av farlige grunner i Aursjøen for båttrafikk, totalt 60 tiltak til sammen. Når det gjaldt minstevannføring i Aura var alle av den mening at å slippe vannet 600 høydemeter ned til Eikesdalen uten å nytte det til kraftproduksjon før vannet ble sluppet på elva var meningsløst. Altså 200 høydemeter mindre fall enn til Sunndalen.

Statkraft kom med sitt svar til forslagene fra kommunene i 2010 og var selvsagt negativ til alt. Kostnader, for kaldt vann, fyllinger, kraftlinjer, stort krafttap og så videre var argumentene. Det var ikke måte på hvor mye problemer Statkraft fant og de eide ikke evne til å finne løsninger

Så var det opp til NVE å lage en innstilling til regjeringen. Det har tatt sin tid. I desember 2018 kom den. Kort oppsummert, null og niks. Hadde forventet at de hadde bedre evne til å finne løsninger, men de er helt på linje med Statkraft. Jeg vil kalle det en blåkopi.

Jeg blir forbannet når jeg leser den 148 siders lange innstillingen fra NVE. Att Statkraft var negativ til tiltakene var ingen overraskelse. Statkraft sin fremste mann i møte med oss var Arve Tvede. Han sa det så treffende i sin sluttale i Eikesdalen 2009 ”At det var en ny situasjon for Statkraft at folk ville ha en kraftutbygging som Statkraft ikke ville ha”.

NVE har brukt kost- nytte beregninger og EU’s vanndirektiv er satt elegant til siden. Uvanlig når en ser på alle andre EU direktiv som Norge er flinkest i klassen å innføre. I kost- nytte beregninger er naturen dømt til å tape. Paradokset er at konsesjonen pr definisjon er gitt for evig tid, mens verdien av miljøtiltak skal forsvare en nedbetaling av kostnadene på 30 år. Miljøtiltak har en ikke en sjanse i denne måten å se det på.

Jeg mener NVE og regjeringen bør ta innover seg at Aurautbygginga og Mardølautbygginga er Norges mest brutale og styggeste inngrep som er gjort mot et bygdesamfunn. I dag hadde aldri i verden utbygginga skjedd på denne måten med å tørrlegge Aura helt øverst i Eikesdalen og å ta alle bekker og elver på vestsiden av dalen for så å overføre alt vatnet til et annet dalføre.

De argumenterer med stort krafttap og store kostnader for å bøte på skadene. Jeg vil snu på det, hva med den sløsingen Statkraft driver med i dag? Reinsvatnet er regulert og blir tappet 100 høydemeter ned til inntaket = krafttap 20 Gwh.

Skarvdalsåna, demning, tunnel og i kunstig elv 100 høydemeter ned i Osbuvatnet = 32 Gwh i tap. Takrenna som tar alt vannet fra bekker og elver i tunnel fra Aursjøen hele veien på vestsida ut til Gravdalen. 100 høydemeter og krafttap på 15 Gwh. Høvlå blir i tunnel sluppet ut i fjellsida ca. 250m over Gravdalen, krafttap ca 8 Gwh. Stordalselva i tunnel til Aursjøen. 30 høydemeter og krafttap på 8 Gwh. Til sammen bli det 81 Gwh i krafttap på inngrep som allerede er gjort. Merkelig utnytting av ressursene når en ser på alle småkraftverk som er blitt bygd i Norge de siste årene. Til sammenligning er strømforbruket i Nesset på rundt 40 Gwh i året. I tillegg kommer krafttap fra overløp som varierer fra 0 m2/s til 6,34 m2/s pr. år. Med 800 høydemeter blir det år om annet stort krafttap. Det regner også mer nå enn da utbyggingen ble planlagt og klimaprognosene spår att det skal regne ennå mer fram til 2100. Det kan også bli aktuelt å overføre flomtoppene i Jora til Aursjøen for å avlaste Gudbrandsdalen i flomsituasjoner. Kapasiteten på tunnelen ned til Sunndal er 45 m2/s og den nesten sprengt slik som det er nå og slukeevnen til kraftstasjonen er større enn tilførselen. I stedet for å pepre kysten og havet med vindmøller burde Statkraft se på hvordan de forvalter inngrep som allerede er gjort i sine kraftverk.

Det som virkelig er skummelt i denne innstillingen er en setning i Statkraft sitt svar til NVE. Sitat: ”Når den tid kommer(etter 2020) at Aura kraftverk må gjennom en større utbygging, vil hele kraftverksystemet bli gjennomgått på nytt”. Jeg har en stygg mistanke om de ønsker seg en ny og større tilførselstunnel fra Holbua og ned til Sunndalsøra. I dag har kraftstasjonen på Aura 6500 timer drift i året og det er utrolig høyt for en kraftstasjon. Vindkraft og solenergi leverer stadig mer kraft i Europa, problemet er å ta toppene i energiforbruket. Der er vannkraft suverent med at det på sekundet åpner opp for mer vann til turbinen for å levere mer strøm. Denne effektstrømmen er best betalt og Aura kraftstasjon er som skapt for slik effektkjøring der den er plassert nær fjorden. En kan bare se på plasseringen av Trollheimen kraftstasjon og miljøproblemene som effektkjøringen skaper i Surna. Med en mindre kraftstasjon i Eikesdalen, kunne Aura kraftstasjon brukes mer til effektkjøring. Miljøeffekt og produksjon av mer verdifull strøm i perfekt kombinasjon.

Hvis Statkraft får lov til å bygge en større tunnel til Aura kraftstasjon i stedet for ta hensyn til en totalt ødelagt elv i Eikesdalen, er det fjerde gangen bygda blir overkjørt av staten.

Håper selvsagt på en fornuftig løsning, men jeg var med i Mardølaaksjonen i 1970 og stiller på nytt hvis det er nødvendig.

Ps. I 2020 er det 50 år siden konsesjonen for Mardøla ble gitt og det er tid for en vilkårsrevisjon. Oppfordrer alle til å komme med innspill til Nesset/ Molde nye kommune om miljøtiltak for denne utbygginga.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags