Svar til Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes og Ståle Refstie: Enige om mye, men ikke riktig alt.

Bjørnar Moxnes og Ståle Refstie: Enige om mye, men ikke riktig alt. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevMens diskusjonen om norsk tilknytning til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå ACER gikk som varmest, fikk jeg telefon fra Bjørnar Moxnes, leder av partiet Rødt. Han ønsket å besøke Sunndal for å lære mer om norsk industri, og om vårt syn på norsk energi- og industripolitikk. Jeg ønsket velkommen på strak arm, og satte Moxnes i kontakt med Sunndal Kjemiske Fagforening. I Sunndal har vi lang tradisjon for å ta imot politikere fra Oslo på «voksenopplæring» om industri, uansett hvor de hører hjemme på den politiske fargeskalaen. Allerede den 19. mars kom Moxnes på besøk, og sammen med Kjemisk hadde vi en god dag på Sunndal Verk.

La det være sagt – jeg var og er imot norsk tilknytning til ACER. Det fikk jeg 119 av Arbeiderpartiets ordførere og fire av partiets fylkesordførere med på. Fordi jeg ønsker at Norge skal ha full nasjonal råderett over kraftutvekslingen med utlandet. Men – slik jeg vurderer det, blir norsk tilknytning til ACER først et problem for norsk industri om Norge bygger flere sjøkabler til utlandet for eksport av strøm. Sunndal Arbeiderparti og Sunndal Kjemiske Fagforening har i alle år kjempet sammen mot slike eksportkabler. Sammen jobbet vi også fram CO2-kompensasjonsordninga, slik at norsk industri slipper å betale indirekte CO2-avgift på norsk, rein vannkraft. Denne viktige ordninga kom på plass under den rød-grønne regjeringa. Vi mener at norsk overskudd av strøm skal foredles av industri i Norge. Slik skaper vi både nye jobber og eksportinntekter for framtida.

Den 22. mars vedtok Stortinget å knytte Norge til EUs tredje energimarkedspakke. Jeg mener som sagt mitt om det. Avtalen som er inngått i Stortinget sikrer heldigvis at Norge ikke vil avgi suverenitet i framtidige endringer i EUs energipolitikk. Så skriver Moxnes i et leserbrev at Arbeiderpartiet, på grunn av tilslutningen til ACER, ikke lenger er garantist for norsk industri. Da reagerer jeg. For – gjennom det hektiske politiske arbeidet i mars, har vi faktisk vunnet en viktig seier for norsk industri: Det skal ikke bygges flere sjøkabler til utlandet før vi har høstet erfaringer med de to som nå er under bygging. Ingen utenlandskabler skal bygges eller eies av private, og Energiloven endres for å sikre dette. Og – eventuelle framtidige sjøkabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, også for industrien. Med dette er den omstridte private NorthConnect-kabelen til Skottland effektivt stoppet, og det er etablert et bredt flertall i Stortinget mot bygging av sjøkabler til utlandet i flere år framover. Denne uventede seieren vant vi i ekspressfart. Det er jeg veldig fornøyd med.

Nå registrerer jeg at den organiserte motstanden mot ACER er i ferd med å gli over i generell motstand mot EØS-avtalen. Partiet Rødt vil rett og slett si opp hele avtalen. Rett nok gir EØS-avtalen en rekke utfordringer i arbeidslivspolitikken. Her er det viktig at Norge bruker handlingsrommet avtalen gir for nasjonale regler som er strengere enn minimumskravene. For – EØS-avtalen sikrer norsk industri markedsadgang til EU på lik linje med EUs egne medlemsland. Slik at norsk industri kan konkurrere på lik linje med EUs i det europeiske markedet. Dette er viktig for Hydro og Hydro Sunndal, som i hovedsak eksporterer til Europa. Nå har USA innført straffetoll på norsk aluminium, Storbritannia står foran Brexit, og verden står på randen av handelskrig. Nå er ikke tida for at lille Norge skal forsøke å forhandle nye handelsavtaler med EU. Motstand mot EØS-avtalen er helt feil strategi for norsk industri og norske industriarbeidsplasser.

Arbeidet med ACER har løftet fram sammenhengene mellom kraft og industri. Også i Arbeiderpartiet. Det skal det faglig-politiske samarbeidet i Sunndal og andre industrikommuner vite å benytte oss av. Nå starter arbeidet med å hamre ut en kraft- og industripolitikk som henger sammen. Som fremmer at norsk kraft foredles av industri i Norge. Alle som brenner for norsk industri er hjertelig velkomne til å være med i denne politiske innsatsen. Som garantister for industrien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags