Årsmelding med sunndalsordføreren i midten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Kommunedirektøren skal hvert år lage årsregnskap og årsberetning som kommunestyret vedtar etter innstilling fra formannskapet. Skriveriene skal først behandles av revisoren og kontrollutvalget.

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret. (Årsmeldinga)

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. (Kommuneloven)

Årsmeldinga og årsregnskapet er sammen med budsjettet og årsplanen, kommunens viktigst styringverktøy.

Kontrollutvalget skal 25. april behandle årsmeldinga og regnskapet. Da jeg skulle lese til møtet, kom lysten til å legge bort skriveriene. Det er fylt mye ansvar å værefolkevalgt, og med det ivareta fellesskapets og innbyggernes interesser. Jeg måtte derfor fortsette.

Førstesida av årsmeldinga er et bilde av ordføreren i et gult traktordekk med noen ungdommer i bakgrunnen. På de neste sidene er ordføreren med på fire bilder.

«Ordførerens kommentar» kommer så foran «Rådmannens kommentar».

Årsmeldinga er kommunedirektørens skriveri til kommunestyret. Ordføreren skal ikke ha med noen skriverier. Dersom ordføreren ønsker å kommentere, kan han slik som vi andre gjøre det når årsmeldinga behandles i de politiske organene.

Rådmannen skriver i sin kommentar;Fraværsstatistikk for 2018 viser 8,7 %, noe som er vesentlig høyere enn målet på maksimum 6%.

Å bli lagt merke til kan ofte hjelpe på humør og minske fravær. Kommunedirektøren kunne i årsmeldinga benyttet anledningen til å vise bilder av og omtale sine medarbeidere.

Rådmannen fikk i vinter tittelen kommunedirektør, men fortsetter i årsmeldinga å bruke gammeltittelen. Jeg bruker her rådmannen når jeg siterer.

Ordføreren har ikke noe i årsmeldinga å gjøre.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken