Kristin Sørheim og Sp, skjerp dokke!

Frank Sve (Frp).

Frank Sve (Frp). Foto:

Av
DEL

Leserbrev No må Kristin Sørheim og Sp verkeleg forsøke å ta seg sammen?

«Både Kristin Sørheim og Sandra Bork i Sp har forsøkt å teikne eit bilde av at dagens regjering «kutta» løyvingane til fylket til ferjedrifta i 2013 når vi tok over regjeringsmakta»

- fasiten ligger i dokumenter under!

- diskusjonen ang dette er over, og no må Kristin Sørheim snart slutte med meir tøv!

Fylkesrådmannen skriver klart og tydeleg at fylket har fått omlag det dei har brukt til ferjedrifta,

«og faktisk, sjølv om Møre og Romsdal fylke ligger milevis over Nasjonal ferjestandard, og høgare enn alle andre fylket ein kan samanlikne seg med»

Vi har med heilt opne auger bestiller heilt nye ferjer i mange nye anbodspakkar, og må ta ansvaret for finansieringa av dette,

- ja, det veit Kristin Sørheim alt om, og dette var alle klar over så tidlig som i 2018.

Vi bestilte takstaukar som kompensasjon i 2018, men når saka no kom til endeleg behandling i fylkestinget i desember, såg vi klart at dette ville få alt for store konsekvensar og dette ihop med innføringa av Autopass ville knekke økonomien for dei reisande og næringslivet!

Derfor stemte vi i FrP klart og tydelig imot dette i fylkestinget sin endeleg behandling av takstaukesaka i både samferdselsutvalget og fylkestinget i desember 2019.

- ta ansvaret for din eigen politikk no Kristin Sørheim og Sp, å snakke om kva som var i 2017/18 osv er berre så pinleg av deg å fokusere på, når Sp og Sørheim faktisk vedtok både takstauken og innføringa av Autopass i vedtaket i desember 2019, MOT FRP sine stemmer.

Og slutt og vas om opera, Kristin Sørheim.

Du veit godt at saka som var i april 2019 gjekk på om vi skulle delta i prosjektet og der det var opna opp for modellen som alltid har vore i saka, nemleg å kunne bruke investeringsmidler og 2-3 mill kr pr år til dekking av renter og avdrag på lån i prosjektet.

Dette støtta alle parti, då belastninga pr år ville bli å leve med.

I denne saka står der ikkje eit «komma» om at ein skulle bruke 150 mill kr frå ferjefondet til dette,

-som vart grunnlaget i saka du og resten av SP pressa igjennom i desember 2019, som vi i FrP sjølvsagt stemte imot!

«Visst er det nok bittert for SP og måtte vere med på både byutvikling, unødvendige prosjekt, 150 mill kr til opera frå ferjefondet, nedlegging av vidaregåande skular og rasering av ferjedrifta»

Men, Sp må no snart ta ansvaret for eigen politikk!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken