Til olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Stig Rune Andreassen..

Stig Rune Andreassen..

Av
DEL

Leserbrev Vi i Sunndal FrP ber om regjeringen setter politisk søkelys på en viktig sak for innbyggere i Møre og Romsdal. Etter krav fra EU er Statnett nå i ferd med å selge norske hovedveier for strøm uten å kjenne til konsekvensene for folk og næringsliv. Det er snakk om det såkalte 132 kV-nettet, Statnetts regionale strømnett.

Dette vil blant annet føre til økt nettleie i Romsdal og på Nordmøre på mellom 30 og 40 millioner kroner årlig. For oss her i regionen betyr dette altså et strømpris-sjokk av dimensjoner. De fire nettselskapene NEAS, Sunndal Energi, Rauma Energi og Svorka har gått sammen og dannet et eget regionalnett-selskap for nordfylket, Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR). Som lokale netteiere på Nordmøre og i Romsdal lever de av å gi innbyggerne trygg og stabil nettilgang. Disse fire selskapene ligger i den regionen hvor det regionalnettet som skal selges, faktisk befinner seg, og er klare til å kjøpe anleggene av Statnett. De har kapital til erverv, bemanning til drift og beredskap, og ikke minst nærhet til anleggene.

Nettleien vil gå opp på Nordmøre og i Romsdal, mens den vil gå ned på Sunnmøre. Er demokratiet i Møre og Romsdal tjent med nok en fogderistrid? Er det rettferdig at to regioner skal subsidiere en annen region uten politisk behandling? Her må vi følge med i timen!

Avgjørelsen om Statnetts salg er gjort uten at konsekvensene er skikkelig utredet. Konsekvensene blir dramatiske for innbyggere og næringsliv i regionene. Næringslivet er avhengig av krafttilgang og nettutvikling, og et salg kan få konsekvenser for sentral infrastruktur som driftssikkerhet, oppetid, og feilretting. Og ikke minst pris!

Store endringer på viktige spørsmål knyttet til så kritisk infrastruktur som strømnettet, burde vært drøftet i en åpen, politisk prosess, ikke i en lukket, administrativ prosess hos Statnett og byråkratiet i NVE. Dette handler om hvordan de regionale hovedveiene for kraft skal eies, driftes og organiseres. Det er en politisk sak, ikke et rent administrativt spørsmål.

Det er da bedre at lokale selskaper har drift og planlegging, enn at såpass viktige oppgaver sentraliseres på oppdrag fra EU?

Dette budskapet har Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR) formidlet til sentrale politikere på Stortinget gjennom mange møter. Representanter fra Sunndal Energi skal møte politisk ledelse i OED tidlig i januar.

Jeg mener derfor mitt eget parti FrP må gripe inn i denne prosessen. En prosess som til nå har foregått bak lukkede dører, og uten politisk innflytelse. Saken må bli belyst, sånn at det sikrer mer åpenhet og lik konkurranse. Det vil komme mange ubehagelige medieoppslag når folk og næringsliv oppdager konsekvensene for nettleia, og når de oppdager at vi ble advart mot dette, uten å gjøre noe.

Saken har større konsekvenser enn bare oss her i Møre og Romsdal. Jeg mener at her må Stortingsfolka sette søkelyset på følgende problemstilling:Er vi i ferd med å miste demokratisk kontroll over kritisk infrastruktur over hele landet?

Noen punkter:

  • På grunn av EUs tredje energimarkedspakke skal Statnett nå selge store deler av sitt regionale strømnett rundt om i landet. På Nordmøre og i Romsdal er Statnett i ferd med å selge deler av kraftnettet sitt, det såkalte 132 kV-nettet på en måte som gjør at halve fylket, Romsdal og Nordmøre, får millioner i årlig økt nettleie.
  • Statnett har inngått en intensjonsavtale om salg av hele 132 kV-nettet sitt i Møre og Romsdal og sørligste del av Trøndelag til selskapet Mørenett. Når Statnett bruker som begrunnelse for salget at Mørenett har «regional tilstedeværelse», er det stikk i strid med virkeligheten.
  • Mørenett har i dag kun aktivitet på Sunnmøre og ingen aktivitet i områdene de nå skal få kjøpe.
  • Etter dagens inntektsrammemodell i NVE vil den nye kjøperen (Mørenett på Sunnmøre) overføre egne driftskostnader til det nye nettområdet (Romsdal og Nordmøre) og sende regningen til nettkundene i denne regionen.
  • Uavhengige beregninger viser at regningen årlig vil være på 30 millioner kroner, som sendes til innbyggerne nord i Møre og Romsdal, mens nettariffen reduseres tilsvarende på Sunnmøre. Med avgifter er vi på 38 mill pr år. Det innebærer at store kostnader veltes over på strømregningen til abonnenter i nordfylket, som vil bety en urettferdig skjevfordeling for kundene tvunget fram av en prosess som opprinnelig ble utløst av EU.
  • Møre og Romsdal Fylkeskommune har bedt Statnett vente med å selge til man har gjennomført en konsekvensutredning.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken